terug

Voorde

Voorde

, Amersfoort

De naam Amersfoort is afgeleid van voorde (een doorwaadbare plaats) en Amer (een oude naam van de rivier de Eem). De naam verwijst naar een plek waar een weg de rivier kruiste en men de Eem kon oversteken. Mogelijk lag deze voorde in de huidige Bloemendalsestraat.

Bij deze strategische plek, op een natuurlijke heuvel met aan één zijde water, stichtte de bisschop van Utrecht in de eerste helft van de 12de eeuw een hofstede (waar nu de Joriskerk staat). Vanuit deze hofstede werd de Gelderse Vallei ontgonnen. Goederen en opbrengsten van het omringende land werden hier verzameld. Kooplieden en ambachtslieden vestigden zich in de directe omgeving en zo ontstond een nederzetting. Vermoedelijk was Amersfoort al vroeg een overslagplaats en regionaal (handels)centrum. Handelsgoederen werden overgebracht op grotere of kleinere schepen of op karren om verder vervoerd te worden.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview