terug

Waterpoort

Waterpoort
route

Langegracht 99, Amersfoort

Tot 1425 verliet het water de ommuurde stad door een waterpoort naast Museum Flehite.

Van deze waterpoort is niets bekend, geen naam en ook niet de exacte ligging. Bij opgravingen in de 20ste eeuw is gebleken dat de achtermuur van Breestraat 80 (het linker muurhuis van Museum Flehite) op een zeer zware fundeĀ­ring staat van ruim twee 2 meter dik. Mogelijk zijn dit muurresten van deze onbekende waterpoort. Na 1425 werd deze waterpoort afgebroken en omstreeks 1540 verrees op die plek het huidige muurhuis, mogelijk dus gefundeerd op resten van de eerste stadsverdediging.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview