terug

Het Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap

Meridiaan 39, Amersfoort

Het Apostolisch Genootschap is een in 1951 opgerichte geloofsgemeenschap waar het geloof in de kracht van de liefde centraal staat. Zij is geworteld in de Joods-christelijke traditie en komt oorspronkelijk voort uit de Apostolische beweging die in de eerste helft van de negentiende eeuw is ontstaan. Sinds die tijd hebben het gods- en mensbeeld grote veranderingen ondergaan. De geloofsvisie van nu komt voort uit het besef als mens betrokken te zijn in een evoluerende ontwikkeling. Apostolischen willen in liefde leven vanuit een gevoel van verbondenheid met de bron van het leven die God wordt genoemd. Vanuit die verbondenheid voelen zij zich medeverantwoordelijk voor het leven en willen ze werken aan een menswaardige samenleving.

De eredienst op zondag is de belangrijkste samenkomst. Deze dienst is voor velen een moment van bezinning, troost, bemoediging en kan inspiratie geven.

In de eredienst neemt de weekbrief, waarin actuele en verdiepende thema's worden besproken, een belangrijke plaats in. Deze brief wordt in de regel geschreven door de Apostel die binnen Het Apostolisch Genootschap eindverantwoordelijk is voor de geestelijke verzorging en die richting geeft aan de ontwikkeling van het gedachtegoed.

In de eredienst zijn zang en muziek onmisbaar evenals de wekelijkse rondgang, een ritueel met ouwel in wijn, waarmee apostolischen uiting willen geven aan een vernieuwd bewustzijn en verlangen om zin en inhoud aan hun leven te geven.

Elke gemeente heeft een voorganger met een aantal directe medewerkers. Zij zijn allen vrijwilligers. De geestelijke verzorging wordt landelijk gecoördineerd vanuit een groep districtsvoorgangers.

Het Apostolisch Genootschap in Amersfoort heeft ongeveer 500 leden. Dertig procent is jonger dan 30 jaar en twintig procent is ouder dan 70 jaar. Over het algemeen zijn de leden zeer betrokken en veelal aanwezig tijdens de eredienst op zondag. Zij zijn afkomstig uit Amersfoort en omgeving. De samenkomsten vinden sinds 1969 plaats aan de Meridiaan 39. Dit gebouw is in 1995 grondig gerenoveerd.

Het Apostolisch Genootschap wil in de samenleving staan en geeft ruimte aan de creatieve wisselwerking van verschillende inzichten. De leden werken samen aan een liefdevol klimaat voor alle mensen, nu en in de toekomst. Daarbij voelen zij een morele verantwoordelijkheid om in hun eigen leven, uit liefde voor het leven, barmhartigheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid uit te dragen en hier op eigen wijze inhoud aan te geven.

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort (tekst 2008)

Info ReactiesAfbeeldingenIngezonden Streetview