terug

Rijkspedagogische Akademie (Kweekschool)

Rijkspedagogische Akademie (Kweekschool)

PABO

In 1975 verhuisde de Rijkspedagogische Akademie (v/h Kweekschool voor onderwijzer(es) in het openbaar onderwijs) vanuit de Herenstraat naar de Keerkring 5 te Amersfoort. In 1984 werd de destijds bijbehorende HAVO-afdeling overgenomen door de scholengemeenschap 'Midland'. Tevens fuseerde de Rijkspedagogische Akademie Hilversum met de Rijks-p.a. Amersfoort, met als vestigingsplaats Amersfoort. De nieuwe naam werd 'Rijks-pabo Midden Nederland'.

Toen in 1985 de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd werd, fuseerde de Kleuterleidsteropleidingsschool (k.l.o.s.) te Bilthoven met de pabo te Utrecht. In 1986 werd de Wet op het HBO (HBO-wet) van kracht, waarna in 1987 de pabo Amersfoort fuseerde met de voormalige Rijks-pabo Utrecht.

De beide pabo's werden vervolgens opgenomen in de 'Hogeschool Midden Nederland' te Utrecht.
In 1988 werd de vestiging aan Keerkring 5 (zie foto) te Amersfoort opgeheven. Voor een uitgebreide geschiedenis van de p.a.b.o. zie het gedenkboek 'Impressies van een onderwijzers(essen)opleiding 1923-1988', uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan, inv.nr. 27.

(bron: Inventaris van het archief met archiefnummer 465-2; bij Het Utrechts Archief).
 
Sinds 2011 is in de 'Hogeschool Utrecht' aan De Nieuwe Poort 21 in Amersfoort weer een p.a.b.o. te vinden, het 'Instituut Theo Thijssen'.

Ingezonden door: Wim v.d. Hoonaard

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview