terug

Elimkerk

Elimkerk

Sober en orthodox

De Gereformeerde Gemeente Elimkerk weet zich van harte verbonden met de gereformeerde belijdenis en tracht in leer, prediking en pastoraat gestalte te geven aan de lijnen zoals deze vanuit de Reformatie en de Nadere Reformatie zijn getrokken. Zij staat pal voor de drie Sola's van de Reformatie en aanvaardt het offer van Christus als de enige grond voor de  verzoening tussen God en mensen. Sinds 1993 kerkt zij in het gebouw aan de Waterdaal. Daarvoor kerkte men in gebouwen aan de Zuidsingel en de Stovestraat.

De Gereformeerde Gemeente in Amersfoort is ontstaan als een afdeling van de Gereformeerde Gemeente te Zeist. Op 30 mei 1942 is een zelfstandige gemeente geïnstitueerd.

De kerkenraad, waarvoor jaarlijks verkiezingen worden gehouden, wordt gekozen uit leden van de gemeente en geeft leiding aan de gemeente. De kerkenraad stelt hiervoor mensen kandidaat.

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waar over de lopende zaken van de kerk met de leden gesproken wordt. De leden voelen zich in het algemeen zeer betrokken bij de kerk en het kerkenwerk. Zo worden de ochtend- en middagdiensten door gemiddeld 1200 mensen bezocht. Dat aantal is hoog gezien het totale aantal van 1500 leden. In meerderheid bezoeken ook de jongeren zondags tweemaal de kerk. Ook zijn er met enige regelmaat groepen asielzoekers en vluchtelingen in de kerk te vinden. De diensten dragen een sober en formeel karakter. Er wordt gezongen uit de psalmberijming van 1773 en gelezen uit de statenvertaling van 1637. De nadruk bij de erediensten ligt op de verkondiging van het Woord van God.

De opbouw van de gemeente is vanwege het grote aantal jongeren wat ongelijk. Ongeveer de helft van de gemeente bestaat namelijk uit jongeren onder de 21 jaar. Het is een uitdaging voor de Elimkerk deze jongeren vast te houden en te waken voor de interne secularisatie. De gereformeerde gemeente is beducht voor een oppervlakkig christendom en staat daarom kritisch tegenover veel dingen die zich vandaag de dag aandienen. Daarnaast ziet de Elimkerk het als haar opdracht de geseculariseerde medemens bekend te maken met Gods Woord en dat is volgens haar in deze tijd van ontkerkelijking geen gemakkelijke opgave.

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort (tekst 2008)

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview