terug

Wal

Wal

De Gekroonde El, Amersfoort

Als een nieuwe stadsmuur ligt de geluidswal rond woonwijk Nieuwland. De muur van "misbaksels" past in het thema van de wijk: duurzaam bouwen. Het thema keert regelmatig terug, bijvoorbeeld in milieuvriendelijk en recyclebaar bouwmateriaal.

De oorspronkelijke landschappen waren de basis voor de verschillende sferen in de wijk. Oude boerderijen en landschappelijke elementen als bomen zijn behouden. Er is een dubbel rioleringssysteem aangebracht waarbij het eerste regenwater alles schoon spoelt en naar de zuivering geleid wordt, terwijl het regenwater dat erna valt naar het oppervlaktewater gaat. Uniek was het "I MW PV-project": 500 woningen kregen zonnepanelen. Het thema van duurzaam bouwen sloot aan bij de groeiende aandacht voor het milieu in de jaren negentig. Maar de grote schaal waarop het is toegepast was zeer vooruitstrevend.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview