terug

De Kandelaar

De Kandelaar

Bijbelgetrouw en maatschappijgericht

De Gereformeerde Kerk van Amersfoort-Centrum is een soort van moederkerk, want alle andere Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Amersfoort en Leusden zijn vanuit Amersfoort-Centrum ontstaan. De gemeente heeft haar wortels in de Afscheiding van 1834: op 8 januari 1837 werd in Amersfoort de eerste Christelijke Afgescheiden Gemeente geïnstitueerd. De toevoeging "vrijgemaakt" is ontleend aan de Vrijmaking van 1944. Toen in de jaren '40 van de twintigste eeuw de strijd rondom de Vrijmaking losbarstte koos in 1945 de meerderheid van de gereformeerde kerkenraad voor de Vrijmaking. De gemeente van Amersfoort-Centrum kerkt sinds1972 inhet huidige gebouw, de Kandelaar,  aan de Heiligenbergerweg.

Het verloop van de kerkdiensten in de Kandelaar is traditioneel: de erediensten zijn ingericht volgens de vastgestelde liturgische kaders. De laatste jaren is er echter meer vrijheid in de vormgeving ontstaan. Zo worden sommige diensten opgeluisterd door medewerking van de cantorij en in een aantal gevallen wordt de gemeentezang begeleid door koperblazers en strijkorkest. Tevens worden er gezangen die onlangs door de synode zijn vrijgegeven in de eredienst gebruikt. Sinds 1 januari 2006 wordt in de Kandelaarkerk de Nieuwe Bijbelvertaling als standaardvertaling gebruikt. De inhoud van de prediking is orthodox. Op de morgendienst komen circa 400 bezoekers af en op de middagdienst ongeveer 250. Verder worden er onder auspiciën van de kerkenraad van Amersfoort-Centrum elke tweede en vierde zondag van de maand in de Martuskerk Nederlands-Iraanse integratiediensten gehouden, die bezoekers trekken vanuit het hele land.

De samenstelling van de Kandelaargemeente vormt een redelijk getrouwe afspiegeling van de wijken waar de gemeenteleden wonen, te weten de binnenstad, Randenbroek en Schuilenburg. Vanwege de vele goedkope huurwoningen in Randenbroek en Schuilenburg zijn er relatief veel alleenstaanden en jonggehuwden. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. De gemeente is verdeeld in acht wijken, waarin naast de ambtsdragers ook wijkcoördinatoren functioneren. De grootste uitdaging van de Kandelaarkerk voor de toekomst is een grotere openheid naar en betrokkenheid op de wijken te creëren waarin de gemeenteleden wonen. Vanuit de Oliekruik (Oliesteeg 7) worden er bijvoorbeeld evangelisatie- en diaconale activiteiten ontplooid.

Informatie over het doopvont is te vinden in de bijlage.

Bijlage openen

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort (tekst 2008)

Info ReactiesIngezonden Streetview