terug

Waterwingebied

Waterwingebied

Weg van de Vrijheid, Amersfoort

Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg is van oorsprong een nat weidegebied. Tot 2003 werd hier drinkwater gewonnen. In een groot aantal putten werd water van grote diepte opgepompt en naar het pompstation aan de Hogeweg geleid.

Het gebied was een eerste beschermingsgebied, wat betekende dat er niet gebouwd mocht worden. Het terrein werd daarom een natuur- en recreatiegebied met grasvelden. Oude structuren, zoals de erfgrenzen van boerderijen bepaalden de herinrichting en zijn nu nog herkenbaar. Uniek zijn de knotessen, die zelfs in het bestemmingsplan bescherming genieten. Het gebied is in de loop der jaren verwilderd geraakt en is nu een groot natuurgebied waar veel vogels en andere dieren leven. Sinds 2005 graast er geregeld een kudde schapen. De natuur werd enkele malen bedreigd door bouwplannen, maar massaal verzet vanuit de bevolking heeft dit steeds weten te voorkomen.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview