terug

Jehovah’s Getuigen

Jehovah’s Getuigen

Het goede nieuws van huis-tot-huis

Ook al is het aantal Jehovah's Getuigen in Amersfoort in vergelijking met het aantal inwoners betrekkelijk gering, zij is wellicht de meest zichtbare geloofsgemeenschap van de stad. Alle inwoners van de stad worden enkele malen per jaar door één van de Getuigen persoonlijk bezocht met 'het goede nieuws van het koninkrijk'. De van-huis-tot-huis prediking is een belangrijk aspect van het geloofsleven van de Jehovah's getuigen. Zij hopen mensen - als zij daarvoor open staan -  te doordringen van de voordelen van het leven volgens bijbelse beginselen in deze moderne tijd.

Tijdens de openbare erediensten staat de bijbel centraal. Bijeenkomsten worden begonnen en besloten met een gemeentelijke lofzang en gebed. Er is veel ruimte voor deelname door de gelovigen zelf. Afwisselende bijbelse thema's worden uitgediept, onder meer aan de hand van artikelen die in het tijdschriftDe Wachttorenzijn gepubliceerd. Er zijn ook erediensten waarbij de gelovigen zich bekwamen in het evangeliseren en het spreken in het openbaar. Daarnaast besteedt men persoonlijk en in gezinsverband veel tijd aan bijbelstudie.

Met de drie gemeenten van Amersfoort zijn 230 personen verbonden. Zij zijn actief betrokken, dat wil zeggen dat zij de bijeenkomsten bezoeken en geregeld deelnemen aan de van huis-tot-huis-prediking. Ongeveer 25 procent van de Amersfoortse Getuigen is ouder dan 65 jaar, terwijl er ook een grote groep jongeren is: 22 procent is jonger dan 25 jaar. De gemeenschap groeit ieder jaar met 2 tot 5 procent, nieuwe Getuigen komen vooral uit Amersfoort en de directe omgeving.

De eerste Getuigen in Amersfoort waren vermoedelijk de heer en mevrouw Jo en Agnes Bloemink. Zij kwamen rond 1936 in aanraking met de Getuigen. Hun woning, Asterstraat 33, fungeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog als onderduikadres voor volletijdpredikers, door Getuigen 'pioniers' genoemd. Het adres deed ook dienst als voedseldepot. Getuigen haalden voedsel op bij boerenfamilies in de Achterhoek en brachten dat naar de familie Bloemink. Koeriers brachten het verder naar geloofsgenoten in het westen.

Na de oorlog groeide de gemeenschap gestaag en werd de behoefte aan een eigen vergaderruimte groter. Uiteindelijk kochten de Getuigen in 1978 een mooi, oud pand aan de Eemstraat-West (nu Flevostraat). Dit werd de eerste eigen Koninkrijkszaal van Jehovah's Getuigen in Amersfoort. De kerkgebouwen van de Getuigen worden 'Koninkrijkszaal' genoemd omdat Gods koninkrijk als thema centraal staat in de diensten. Door gestage groei van de gemeenschap werd in 2001 een tweede Koninkrijkszaal gebouwd in de nieuwe wijk 'Stadstuin'. Net als de meeste andere bouwprojecten van Jehovah's Getuigen, werd ook dit project volledig in eigen beheer uitgevoerd, met behulp van tientallen vrijwilligers.

Zie voor de tekst 'Jehova's Getuigen in Kamp Amersfoort' de pdf-bijlage.

Bijlage openen

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort (tekst 2008)

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview