terug

St. Josephkerk

St. Josephkerk

Van Tuyllstraat 29, Amersfoort

De roomskatholieke St. Josephkerk werd in 1918 gewijd en de eerste pastoor was S.J. Brenninkmeijer. Tot die tijd moest Hooglanderveen het zonder kerk doen, omdat het dorp te klein was. Men ging in Hoogland naar de kerk.

Dat veranderde in 1916 met de schenking van Hendrikus en Maria van Beek (broer en zus) van hun boerderij Het Houteveen aan de "r.k. parochie in oprichting". Van de pachtopbrengsten werd een kerk gebouwd naar ontwerp van Wolter te Riele. Bij de kerk hoort een begraafplaats en een Lourdesgrot. Naast de kerk is het bejaardenpension Sint Jozef gebouwd. Ook dit werd mogelijk gemaakt door een gulle gift: Piet van Zuilen schonk in 1926 zijn boerderij Het Zandhuisje aan de parochie. In 1928 opende het verzorgingshuis. Nonnen van de Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Tilburg verzorgden de bewoners. Deze nonnen richtten ook een bewaarschool en een soort huishoudschool op.

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview