terug

Aloysiusschool

Aloysiusschool

Katholieke basisschool

De geschiedenis van de Aloysiusschool gaat terug tot 1825. In het jaar 1824 nemen de Armenbesturen van de beide R.K. kerken in Amersfoort, de O.L. Vrouwe Hemelvaart aan de Langegracht en "Soli Deo Gloria" aan 't Zand, het initiatief om een eigen R.K. Armenschool op te richten. Onder voorwaarde dat "op deze school alleen kinderen worden toegelaten of onderwezen, wier ouders tot de armen en behoeftigen onzer Gemeente behoren", werd het verzoek door de gemeente gehonoreerd. 

Deze in 1825 opgerichte R.K. Armenschool bleef bestaan tot 1933 en werd toen opgeheven. Personeel en leerlingen werden overgeplaatst naar de in 1933 nieuw opgerichte school in het "Arnhemscheweg kwartier", de St. Aloysiusschool.

Het gebouw van de nieuwe Aloysiusschool had in 1933 meteen 7 lokalen, waarvan alleen de 4 lokalen op de begane grond afgebouwd en gebruikt werden. De lokalen boven waren er wel, maar zouden pas na de oorlog verder afgebouwd worden.

Aanvankelijk was de St. Aloysiusschool een jongensschool; sinds 1960 zitten er ook meisjes op school.

www.aloysiusschool.nl / Archief Eemland

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview