terug

Katholiek Apostolische Gemeente

Katholiek Apostolische Gemeente

Willem van Mechelenstraat 8, Amersfoort

De Katholiek Apostolische Gemeente heeft haar wortels in een Europese beweging die haar oorsprong in Engeland heeft, waarin een intenser beleefd christelijk geloof centraal staat.

De Amersfoortse gemeente is in het begin van de twintigste eeuw ontstaan. Omstreeks 1914 bouwde zij het kerkje dat nog in de Joannes van Dieststraat te zien is. Dat werd op den duur te klein. In 1965 werd het gebouw van de Christelijke Gereformeerde gemeente (die zelf op zoek was naar een groter gebouw) in de Willem van Mechelenstraat gekocht en na verbouwing in 1966 in gebruik genomen.

Haar erediensten zijn liturgisch-traditioneel, en lijken veel op de Anglicaanse en Rooms-katholieke erediensten, waaraan de Katholiek Apostolische Gemeente haar traditie ontleent. Op dit moment heeft de gemeente in de Willem van Mechelenstraat geen geordende ambtsdrager; diensten vinden plaats waarin oudere leden voorgaan.

De gemeente omvat alle leeftijden, van hoogbejaard tot veel kinderen. De diensten worden door 100 - 150 mensen bezocht. De sfeer is intiem en broederlijk, waarin gemeenteleden veel aandacht aan elkaar geven.

De Katholiek Apostolische Gemeente probeert een verzoenende positie in te nemen tussen protestanten en Rooms-katholieken. Ze wijzen elke vorm van sektarisme af, en zien de kerk van Christus als één, hoe veel kerkgenootschappen er mogen zijn. De verzoenende positie realiseren ze bijvoorbeeld door regelmatig als gastleden aan diensten van andere kerkgenootschappen, zowel protestants als Rooms-katholiek, deel te nemen, ook aan de eucharistie en het avondmaal. De contacten met deze andere kerken zijn goed. Dit past binnen de visie die de gemeente tracht uit te dragen: Christelijke eenheid en broederschap.

Ingezonden door: Stichting Religieus Erfgoed Amersfoort (tekst 2008)

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview