terug

Wijkdeel Willem Barentszstraat e.o.

Wijkdeel Willem Barentszstraat e.o.

Architectuurprijs Amersfoort 2001 – 2010

Vakjuryprijs 2010:

Wijkdeel Willem Barentszstraat e.o.

Architect: Steenhuis Bukman Architecten (Roelf Steenhuis), Delft

Stedenbouwkundig plan en groenplan: Atelier Quadrat, Rotterdam (Roy Bijhouwer en Paul Achterberg) 

Vakjury:
Max van Aerschot, stadsarchitect Haarlem
Wybe Nauta, stadsarchitect Assen
Ton Schaap, stadsarchitect Enschede
Noud de Vreeze, stadsarchitect Amersfoort

Juryvoorzitter: Johanna van der Werff

Uit het juryrapport: "Knap stedenbouwkundig plan met sterke architectonische uitwerking. De stedenbouwkundige inpassing laat een grote gevoeligheid zien voor de stedelijke structuur waarin het project moest worden opgenomen. Men is daar, met respect voor de Zuiderhoekse stedenbouw en met een heel aandachtig gedetailleerd openbaar gebied, zeer goed in geslaagd. Het project laat een kwaliteitsnorm zien die tot in detail voorbeeldig is. Er is sprake van zorgvuldige en samenhangende detaillering, goede mix van traditioneel baksteengebruik en nieuwe materialen zoals het beeldbepalende gebruik van glas, dat het project ondanks de schaal ervan, een transparantie geeft. Door de gevarieerde invulling van het gebied heeft elk woonblokje een eigen identiteit gekregen in samenhang met de rest."

Architectuurprijs Amersfoort 2001 - 2010

Tien jaar hoogtepunten in stedenbouw en architectuur van een groeistad

Gedurende een periode van 10 jaar organiseerden de gemeente en FASadE, het Architectuurcentrum van Amersfoort, tweejaarlijks de tentoonstelling Architectuurprijs Amersfoort. Zowel openbare gebouwen, woonhuizen, stedenbouwkundige invullingen, als openbaar toegankelijke interieurs werden getoond. De tentoonstelling liet zien dat architecten uit heel Nederland en ook van over de landsgrenzen in Amersfoort hebben gebouwd. Zowel een vakjury als een publieksjury kreeg de kans om zich uit te spreken over het mooiste project dat in de afgelopen twee jaar was opgeleverd.

Info Reacties Streetview