terug

Dubbele dienstwoningen

Koningin Beatrixplantsoen 50, Amersfoort

Omschrijving

De zes in overgangsarchitectuur ontworpen identieke dubbele DIENSTWONINGEN staan per drie evenwijdig aan een haaks op het hoofdgebouw gesitueerde weg. De hoofdmassa van elk pand bezit een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen met gepleisterde gevels en een afgeplat schilddak. Tegen de zijgevel bevindt zich in het midden een tweelaags platgedekte uitbouw met aan de straatzijde onder een balkon de teruggerooide entree. Aan de tuinzijde wordt de oksel door een eenlaags platgedekte uitbouw (keuken) ingevuld. In het zijschild van de kap bevindt zich per woning dicht bij de voorgevel een schoorsteen. De bakgoten rusten op klossen.

Bij verbouwingen zijn de volumen hier en daar tot twee bouwlagen uitgebreid. Op de entreevolumes zijn houten balkonhekken geplaatst. Aan de achterzijde van de villa's bevinden zich kleine houten schuurtjes, die met een houten schutting verbonden zijn met de villa's.

De wit gepleisterde gevels worden ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters in beide bouwlagen door rode baksteen banden geleed. Eveneens uit rode baksteen samengestelde segmentbogen bevinden zich boven de veelvoorkomende schuifvensters met tweelichts bovenlicht, de kleine tweelichts vensters en de samengestelde vensters aan de voorzijde, alsmede boven de deuren met bovenlicht.

De symmetrische voorgevels bestaan uit twee traveeën met elk twee boven elkaar geplaatste vensters, met aan iedere zijde de teruggelegen entree. In de eerste bouwlaag van de hoofdmassa bevinden zich twee vensters. Deze vensters worden door twee stijlen en een middendorpel in zessen gedeeld. Roeden in het bovenlicht brengen een verdere verdeling aan. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee schuifvensters, met kruisvormige roedenverdeling en tweelichts bovenlicht. De voordeuren zijn geprofileerd en voorzien van een tweelichts bovenlicht.

De hoofdmassa van de symmetrische achtergevel is identiek aan de voorgevel. Naast deze hoofdmassa bevinden zich aan weerszijden de keuken, met achterdeur.

De identieke zijgevels bestaan uit de tweelaags uitbouw (met bovenlicht en kelderlicht) met aan weerszijden entree en keuken. In de gevel van de hoofdmassa zijn in de tweede bouwlaag op de hoek met voor- en achtergevel een venster geplaatst. In de zijgevel van de entree bevinden zich twee kleine vensters.


Waardering

De dubbele woningen zijn van algemeen belang vanwege hun architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van dienstwoningen, ontworpen in overgangsarchitectuu...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview