terug

Nimmerdor

Arnhemseweg 213II koetshuis, Amersfoort

Omschrijving

Tot het landgoed Nimmerdor behoort een KOETSHUIS dat gelegen is aan een open ruimte, die zich aan het begin van de oprijlaan naar het voormalige hoofdgebouw van het landgoed bevindt. Het in neogotische stijl ontworpen koetshuis is omstreeks 1850 gebouwd. In 1949 werd in het pand een motorenrevisiebedrijf gevestigd. In 1953 volgde een tweede interne verbouwing. In 1993 werd het pand ingrijpend verbouwd en gerestaureerd, waarbij een kantoor in het pand werd gevestigd. Hiertoe werd niet alleen het interieur ingrijpend gewijzigd, ook werden in de minder representatieve west- en noordgevel meerdere vensters en dakkapellen nieuw aangebracht. Deze vensters en dakkapellen werden echter wel geheel in de stijl van het originele koetshuis uitgevoerd. De aanpassingen uit 1993 vallen buiten de bescherming.

Het koetshuis bezit een min of meer L-vormige plattegrond, waarop één bouwlaag is aangebracht met op de zuidwesthoek, een risalerend torenelement, bestaande uit twee bouwlagen met plat dak.

De hoofdmassa is voorzien van een samengesteld afgeplat schilddak, omsloten door kantelen met hoekkolommen, gedekt met kruispannen.

De gevels, geplaatst op een plint, zijn wit gepleisterd met cordonlijsten ter hoogte van de onderdorpel van de vensters en in het torenvolume ter markering van eerste en tweede bouwlaag. De toren is voorzien van hoekpilasters, die op de eerste bouwlaag als blokpilasters zijn uitgevoerd. Een geprofileerde lijst onder kantelen vormt de beëindiging van de gevels. De vensters en deuren hebben alle een kepervormig bovenlicht, waarbij de vensters van het representatieve zuidelijke deel voorzien zijn van een geprofileerde rechthoekige lijst met driehoekige panelen in de ruimten tussen venster en lijst. Luiken met een rood-zwarte kleur flankeren de vensters. Onder de gootlijst is een in hout uitgevoerde zaagtandbetimmering aangebracht.

De voorgevel (zuidzijde) wordt gevormd door de verticale bouwmassa van de torenrisaliet met rechts daarvan de drie traveeën brede horizontale bouwmassa, waarvan de middentravee in mindere mate risaleert.

In de eerste bouwlaag bevinden zich drie vensters met links de entree tot het gebouw, onder een spitsboogvormige archivolt. In de tweede bouwlaag van de toren bevindt zich een geveluitsparing, waarin zich onder een kepervormig bovenlicht dubbele openslaande deuren bevinden, die toegang geven tot een zeer ondiep balkon met balusters en ijzeren hekwerk. In de linker- en rechterbovenhoek van het gevelvlak bevin...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview