terug

St. Alphonsus

Barchman Wuytierslaan 53, Amersfoort

Omschrijving

De hoofdvorm van het voormalige RETRAITEHUIS ("St Alphonsus") is T-vormig en kan worden onderverdeeld in een langwerpig woongedeelte, evenwijdig aan de openbare weg, met in het midden daarachter een kapel, die de stam van de T vormt. Bij het complex behoren lagere ruimten - met plat dak - die zowel links als rechts achter het hoofdgebouw zijn aangebracht. Delen hiervan zijn van later datum en deze vallen daarom buiten de bescherming. Het hoofdgebouw ligt op enige afstand van de openbare weg en is middels twee oprijlanen links en rechts te bereiken. Het terrein wordt begrensd door een gele bakstenen muur met afgeknotte pijlers.

De bouwstijl laat zich typeren als een persoonlijke en sobere interpretatie van stijlen als rationalisme, neorenaissance en chaletstijl voor het woongebouw en neogotiek voor de kapel.

De symmetrische voorgevel (zuidzijde) van het hoofdgebouw is langwerpig en kan onderverdeeld worden in een risalerend middendeel, zes traveeën breed, met drie bouwlagen en twee flankerende vleugels, ieder zeven traveeën breed, met twee bouwlagen. Elk van de drie delen heeft een eigen schilddak, dat in het midden onderbroken wordt door een topgevel met steekkap en het overstek geeft tezamen met het houten beschot in de topgevel een landelijk karakter aan het gebouw. Op het hoogste punt van de middentopgevel is een kruis geplaatst. Op het dak, dat bedekt is met oranje kruispannen, bevinden zich dakkapellen, bestaande uit een driedelig strokenvenster onder een lessenaarsdak, die de linker en rechter topgevel flankeren. In een later stadium zijn veluxvensters geplaatst.

De topgevel is in de middenrisaliet twee traveeën breed, de topgevels in de vleugels zijn ieder één travee breed. De vensters in de eerste bouwlaag worden overspannen door een natuurstenen latei met daarboven een segmentboog. Deze ontbreken in de tweede bouwlaag, behalve in de middenrisaliet en onder de topgevels in de vleugels. In de derde bouwlaag van de middenrisaliet en in de toppen van de topgevels bevinden zich lage tweelichts vensters. In de topgevel van de middenrisaliet zijn tweelichts vensters met achtlichts bovenlichten geplaatst. Sterke overeenkomsten met nummer 55 vertoont de inpandige entree, die precies in het midden onder een grote halfronde natuurstenen boog is geplaatst. Boven de natuurstenen boog bevindt zich een door natuursteen omlijst veld waarop de naam Sint Alphonsus is aangebracht. De dubbele deuren met bovenlichten en zijvensters zijn te bereiken m...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview