terug

Belgenmonument

Belgenlaan 9 bij herdenkingsmuur, Amersfoort

Omschrijving

HERDENKINGSMUUR, op circa zestig meter ten noorden van en evenwijdig aan het hoofdgebouw staat als onderdeel van het GEDENKTEKEN van het Belgenmonument deze herdenkingsmuur.

De lange bakstenen voorgevel wordt door pylonen geleed. Als decoratie is aan de bovenzijde van de muur een vijf lagen hoge muizentandlijst aangebracht. In het middelste veld bevindt zich, uitgevoerd in baksteen, het jaartal 1917. De velden links en rechts zijn teksten in het Frans en het Nederlands aangebracht, uitgevoerd in natuursteen: Gastvrijheid (Hospalité), Opbeuring (Réconfort) en Onderwijs (Enseignement).

Aan de achterzijde zijn allegorische voorstellingen naar ontwerp van Hildo Krop zijn aangebracht met als thema de Droefheid, uitgebeeld door links de Geïnterneerde, in het midden de Vlucht naar Nederland en rechts de Slachtoffers van de oorlog. Bloembakken vormen de overgang van muur naar tuin.

De zijgevels van de muur worden gevormd door losstaande pylonen, besloten door een bakstenen decoratie.

Waardering

De herdenkingsmuur is als onderdeel van het Belgenmonument op de Amersfoortse Berg van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als belangwekkend onderdeel van het complex bezit het tevens sociaalhistorische waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview