terug

Belgenmonument

Belgenlaan 9 bij tuin, Amersfoort

Omschrijving

De aanleg van de TUIN rond de bouwkundige delen van het Belgenmonument werd in overleg met architect Huib Hoste ontworpen door de Belgische tuinarchitect Louis van der Swaelmen jr. op een hoog punt van de Amersfoortse Berg. Hierbij maakte hij gebruik van de beplanting, die reeds in het gebied aanwezig was, zoals eikenhakhout en heide.

Het centrum van de tuinaanleg wordt gevormd door een vierkant, licht hellend terrein met afgeronde hoeken, waaromheen dubbele ligusterhagen zijn geplant. Hierbinnen ligt een pad van leem met schelpverharding, waarbij de hoogteverschillen in het gebied door lage trappen worden opgevangen. Aan weerszijden hiervan zijn de hagen met een hoogte van twee meter als pijlers vormgegeven.

Het gebied binnen de hagen wordt gevormd door eikenhakhout, dat voor de houtproductie bestemd was. Het terrein buiten de dubbele hagen loopt sterk af en kende een natuurlijke, lage begroeiing, bestaande uit heide en berken, waardoor men uitzicht had op de Gelderse Vallei en het IJsselmeer. Vanuit de binnentuin leiden verschillende landschappelijk aangelegde paden naar de lager gelegen delen van de omgeving.

De zichtas vanaf het monument op de Daam Fockemalaan was open en bestond uit een pad met borders van heide.

Door een sterke groei van de beplanting op en buiten het terrein van het Belgenmonument is het uitzicht over de omgeving thans verminderd.

De carrévormige tuinaanleg vormt de verbinding met de bouwkundige delen van het Belgenmonument. Op de snijpunten van het verlengde van de zichtas op de Daam Fockemalaan met de carrévormige binnentuin zijn het hoofdgebouw en de herdenkingsmuur gesitueerd.

Waardering

De tuin, als verbindende schakel tussen het hoofdgebouw, de herdenkingsmuur van het Belgenmonument en de niet bebouwde omringende omgeving, is van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een 'moderne regelmatige tuin', vormgegeven in de nieuw architectonische tuinstijl. De tuin is onderdeel van een belangwekkend complex, dat bovendien van sociaalhistorische waarde is.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview