terug

Complex middenstandswoningen

Borgesiuslaan 41, Amersfoort

Omschrijving

Het woonblok F, Borgesiuslaan 33-41, is in 1922 toegevoegd aan het complex MIDDENSTANDSWONINGEN van architect A.H. van Wamelen. Het blok is evenwijdig gelegen aan de Borgesiuslaan, waarbij de kap - in tegenstelling tot de andere delen van het complex - niet met riet, maar met pannen is gedekt. Het bouwblok bezit een horizontale bouwmassa op een langgerekte rechthoekige plattegrond, dat door ondiepe voortuinen gescheiden is van de openbare weg. De aan de weg evenwijdige hoofdmassa, die slechts aan de uiteinden lage teruggelegen uitbouwen heeft, is twee bouwlagen hoog, met als afsluiting een met rode Hollandse pannen bedekt schilddak. Op de nok zijn op regelmatige afstand, op de scheidslijnen tussen de woningen, rechthoekige schoorstenen geplaatst. De smalle west- en oostzijde van het schilddak, die tot aan de eerste bouwlaag doorlopen, worden onderbroken door strokenvensters.

De vorm van het schilddak bepaald mede de bouwstijl van het blok, die beïnvloed is door de expressieve vormen en metselverbanden van de Amsterdamse School, de uit Engeland afkomstige Cottage-stijl en de Gooise landhuisstijl.

De in hoofdvorm symmetrische, maar in details asymmetrische voorgevel (zuidzijde) kan worden onderverdeeld in drie middenwoningen, die alle de entree aan de voorzijde hebben, en een woning uiterst links en een woning uiterst rechts, die de entree in de zijgevel hebben. De entrees aan de voorzijde zijn niet geheel in het midden van de woning gesitueerd. De rondbogige houten deur wordt aan de ene zijde geflankeerd door een gekoppeld venster met luiken en aan de andere zijde door een enkelvoudig venster met één luik. Wel symmetrisch verdeeld zijn de vierdelige strokenvensters in de tweede bouwlaag, waarvan elk van de drie woningen er twee heeft, van elkaar gescheiden door een horizontale houten betimmering. De twee buitenste woningen wijken hiervan af. Bij de linker woning is één strokenvenster aangebracht, met links daarnaast een houten betimmering, die met een halve ronding tot aan de eerste bouwlaag doorloopt. Daaronder is in de eerste bouwlaag een klein gekoppeld venster aangebracht zonder luiken. Rechts daarnaast, onder het strokenvenster bevindt zich een groter gekoppeld venster met luiken. Geheel links is teruggelegen het tot aan de eerste bouwlaag doorlopende schilddak zichtbaar. Deze overspant een portiek, gedragen door een houten kolom. De driehoekige zijwand boven de portiek is met een houten betimmering afgewerkt. Bij de rechter woning is ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview