terug

Militair Hospitaal

Hogeweg bij 70 / Zeevaarderspad 7 barak, Amersfoort

Omschrijving

Tot het complex van het voormalig Militair Hospitaal of infirmerie behoort BARAK nummer 5, oorspronkelijk bestemd voor de behandeling van besmettelijke ziekten. Vandaar dat dit gebouw geheel achter op het terrein werd geplaatst.

De barak werd symmetrisch gesitueerd op de lijn die vanaf de poort aan de Hogeweg het hoofdgebouw symmetrisch opdeelt. Na de verbreding van de Hogeweg werd aan de achterzijde van het terrein een nieuwe entree gemaakt. Hierdoor is de barak tot entreegebouw geworden.

De in eclectische stijl vormgegeven barak heeft een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond, waarbij de lange zijde evenwijdig is gepositioneerd aan de lange zijde van het hoofdgebouw. Hoekrisalieten bevinden zich aan deze lange zijden. Het gebouw heeft één bouwlaag, dat voorzien is van een samengesteld zadeldak, gedekt met tuile du Nord pannen. De bakstenen gevels zijn horizontaal geleed door bepleisterde stroken in de vorm van een grijze plint, een doorlopende cordonlijst ter hoogte van de onderdorpels en een band ter hoogte van de bovenlichten van de vensters, die de getoogde vorm van deze bovenlichten volgt. Een lijst met bakstenen consoles is aangebracht onder de overstekende goot. De topgevels zijn voorzien van een overstek en witte boeien.

De draaivensters in de voor- en achtergevel zijn identiek aan elkaar en hebben een enkele horizontale roede.

De hoekrisalieten zijn voorzien van hoekpilasters, waarbij de kapiteel gevormd wordt door een cordonlijst. De flauwe helling van de topgevel suggereert een fronton, waarbij het tympaan gedecoreerd is met een bepleisterd en geprofileerd medaillon, dat geflankeerd wordt door eveneens bepleisterde en geprofileerde driehoekige velden.

De symmetrische voorgevel (zuidzijde), die gericht is op het hoofdgebouw, is opgebouwd uit een breed middendeel, bestaande uit drie venstertraveeën, en twee hoekrisalieten, die ieder bestaan uit twee venstertraveeën. De hoekrisalieten zijn voorzien van een topgevel.

De symmetrische achtergevel is identiek aan de voorgevel.

De symmetrische linkerzijgevel is drie traveeën breed en voorzien van een lijstgevel. In de middentravee is een dubbele geprofileerde deur aangebracht, met segmentboogvormig bovenlicht. Drie bakstenen treden overbruggen het hoogteverschil tussen deur en omgeving. De flankerende traveeën bezitten blindvensters.

De symmetrische rechterzijgevel is identiek aan de linkerzijgevel.

Het interieur is wat indeling betreft nauwelijks gewijzigd. Wel zijn verschill...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview