terug

Schothorst

Schothorsterlaan 11 villa, Amersfoort

Omschrijving

Het LANDHUIS is gelegen in een door tuinarchitect S.A. van Lunteren ontworpen landschappelijk park. De directe omgeving van het in neoclassicistische stijl ontworpen landhuis wordt gevormd door gazons, die op hun beurt begrensd worden door boompartijen. Het zichtveld in westelijke richting naar de Schothorsterlaan is open, terwijl aan de oostzijde zich een klein, vrijwel rond gazon bevindt, waaraan de entree van het landhuis is gelegen. Vermoedelijk heeft S.A. van Lunteren ook de verbouwing van het landhuis ontworpen. Het betrof de wijziging van het bestaande gebouw en de nieuwbouw van een voorhuis, waarin veel ruimte werd geboden aan een voorname trappartij en enkele representatieve vertrekken ter linker en ter rechterzijde hiervan. Het gebouw is sindsdien nauwlijks veranderd. De plattegrond van de twee bouwlagen tellende hoofdmassa van het landhuis is vrijwel rechthoekig. Het voorhuis is daarbij iets breder dan het achterhuis. In de linkerzijgevel wordt de overgang van voor- naar achterhuis gemarkeerd door een smal teruggelegen tussenlid. Het landhuis bezit gepleisterde gevels en kent een een horizontale geleding door middel van een natuurstenen plint, natuurstenen waterlijsten, cordonlijsten en de kroonlijst. T-vensters van een rechthoekige vorm en in de achtergevel voorzien van een spiegellijst verdelen de gevels in traveeën. In de voor- en achtergevel bevinden zich hoekpilasters, die op de begane grond zijn gebosseerd en op de eerste verdieping voorzien zijn van casementen.

De dakpartij bestaat uit afgeplatte schilddaken gedekt met leien in maasdekking. In de dakschilden van beide zijgevels bevinden zich twee dakkapellen, die onderdeel zijn van de kroonlijst.

In de symmetrische voorgevel (oostzijde) van de hoofdmassa worden drie vensterassen afgewisseld door smalle blindvensters, waarbij de volumen met een vensteras licht risaleren door een gedecoreerde gesloten borstwering boven de daklijst wordt gemarkeerd. De hoofdingang is in de middenas gelegen, die wordt gemarkeerd door de voor de eerste bouwlaag geplaatste portico. Deze bouwmassa draagt middels gebosseerde hoekpilasters en Corinthische zuilen een balkon. Dit balkon is voorzien van een baluster borstwering met op de hoeken siervazen. Dubbele openslaande deuren met een segmentvormig bovenlicht geven toegang tot het balkon. Smalle blinde vensters flankeren deze toegang. Pilasters met panelen begrenzen de middenas. Deze pilasters gaan boven de kroonlijst over in pylonen, die de bors...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview