terug

Schothorst

Schothorsterlaan 29 oranjerie, Amersfoort

Omschrijving

De voormalige in neoclassicistische stijl vormgegeven ORANJERIE is op enige afstand ten noorden van het landhuis en koetshuis gelegen binnen het in Engelse landschapsstijl vormgegeven park. De plattegrond van de hoofdmassa is in hoofdzaak rechthoekig en is samengesteld uit twee langgerekte rechthoeken. De smallere rechthoek van de tuinmanswoning telt anderhalve bouwlaag met een zadeldak, gedekt met grijze Hollandse pannen. Op de nok bevinden zich twee opgemetselde schoorstenen. De enkele bouwlaag van de oranjerie is even hoog als de anderhalve bouwlaag van de woning. De oranjerie heeft een zeer flauw hellend zadeldak, bedekt met asfaltpapier. Aan de noordzijde van de woning bevindt zich een smalle strook met rechthoekige uitbouwen, alle voorzien van een plat dak. De gevels bestaan uit bepleisterde bakstenen. Vensters en dubbele openslaande deuren zijn voorzien van roedenverdelingen en segmentbogen.

De symmetrische voorgevel (zuidzijde) bezit zes gebosseerde pilasters met kapitelen. De pilasters dragen een sobere kroonlijst, met daarboven een houten, geprofileerde gootlijst. Tussen de pilasters zijn vijf paar hoge deuren aangebracht. De getoogde bovenlichten zijn voorzien van een roedenverdeling met acht ruiten. aangebracht.

Voor de achtergevel (noordzijde), die tot de tuinmanswoning behoort, zijn drie rechthoekige bouwmassa's geplaatst, waarvan de middelste het grootst is. Kleine vensters zijn asymmetrisch over de geveldelen aangebracht.

De linkerzijgevel (westzijde) bestaat uit het rechthoekige gevelvlak van de oranjerie met daarin één venster, en de licht risalerende topgevel van de tuinmanswoning. In de topgevel zijn in de eerste bouwlaag twee kruisvensters met louvre-luiken aangebracht. In de top bevinden zich twee kleinere vensters die van elkaar worden gescheiden door een gemetselde middenstijl. Ook deze vensters zijn voorzien van louvre-luiken.

De rechterzijgevel kent een in hoofdzaak vergelijkbare maar gespiegelde opzet als de linkerzijgevel. Het venster in de gevel van de oranjerie is echter pas bij de verbouwing tot woning aangebracht. In het midden van de topgevel bevindt zich één kruisvenster. Geheel rechts is de entree in de uitbouw met plat dak aangebracht. In de top van de topgevel bevindt zich een kleiner venster.

Het interieur van de oranjerie is door het aanbrengen van een van de buitenmuren vrijstaande extra woonlaag in een deel van de ruimte aanzienlijk gewijzigd.


Waardering

Het pand, behorende tot het landgoed S...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview