terug

Israëlitische begraafplaats

Soesterweg 126 dienstwoning, Amersfoort

Omschrijving

De aan de linkerzijde van het complex gelegen BEHEERDERSWONING van de Israëlitische begraafplaats aan de Soesterweg werd in hetzelfde jaar 1873 als het poortgebouw gerealiseerd, getuige een 'eerste steen' in de voorgevel met de volgende tekst: 'de eerste steen gelegd 15 IJAP 5633/12 mei 1873 door den heer L.A. SCHAAP president van het kerkbestuur der Nederlandsche Israëlitische gemeente te Amersfoort'. De sobere in eclectische stijl ontworpen woning bezit een hoofdmassa, bestaande uit één bouwlaag op een rechthoekige plattegrond, overspannen door een haaks op de Soesterweg geplaatst zadeldak, bedekt met blauwe Hollandse pannen en een smalle, lagere vleugel erachter, eveneens met zadeldak. In deze vleugel waren vroeger een wachtlokaal en een lijkenkamer ondergebracht. Aan de rechterzijgevel van de hoofdmassa bevindt zich een lage rechthoekige bouwmassa met lessenaarsdak.

De symmetrische voorgevel (noordzijde) heeft de vorm van een uitkragende tuitgevel en is geplaatst op een uitgemetselde plint. Een venster met tweedelig bovenlicht overspannen door een segmentboog bevindt zich precies in het midden. Recht boven het venster is een gekoppeld rondboogvenster aangebracht. Linksonder bevindt zich een vierkante, natuurstenen gedenksteen.

De achtergevel van de zuidelijke vleugel heeft de vorm van een topgevel en is thans blind.

De asymmetrisch linker zijgevel is onderverdeeld in de hogere wand van de hoofdmassa en de teruggelegen en lagere wand van de vleugel. In de wand van de hoofdmassa bevindt zich rechts een getoogd venster. Links zijn twee deuren met bovenlichten, overspannen door één segmentboog. Hierboven is later een brede dakkapel geplaatst, die buiten de bescherming valt.

In de vleugel bevinden zich twee getoogde, houten deuren die voorheen toegang gaven tot de lijkenkamer en het wachtlokaal.

De asymmetrische rechterzijgevel is naar de begraafplaats gericht. In de hoofdmassa bevinden zich twee vensters van verschillend formaat. Voor het linker gedeelte van de gevel is een lage massa met lessenaarsdak aangebracht. Het rechter gedeelte bevat één venster. Rechts hiervan bevond zich oorspronkelijk nog een deur.

Het interieur van de woning is uitermate sober. De woning bestaat uit één kamer, een keuken en een opslagruimte. De bedsteden zijn verbouwd tot kastruimte.

Waardering

De beheerderswoning met opbaar- en wachtruimte maakt deel uit van de Israëlitische begraafplaats en is van algemeen belang als relatief zeldzaam overblijfsel va...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview