terug

Aanleg Alg

Soesterweg 187 bij begraafplaats, Amersfoort

Omschrijving

De landschappelijke AANLEG van de Algemene Begraafplaats werd in 1895 ontworpen door de Amersfoortse landschapsarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen. De begraafplaats werd in de Engelse Landschapsstijl aangelegd met daarbinnen lineaire zichtassen, waardoor hier sprake is van de 'style mixte' of mengstijl. De oorspronkelijke toestand is nauwelijks gewijzigd.

De begraafplaats is ontworpen op een rechthoekig terrein, waarbij in het midden een brede zuid-noord georiënteerde laan is aangebracht met aan de zuidzijde, aan de Soesterweg, een poort annex aulagebouw.

Om de lineaire as zijn gebogen lanen geprojecteerd, waarlangs graven zijn gesitueerd. Hierachter staat, meestal, een enkele rij bomen. Met name bij de entree, langs de randen en in het midden zijn accenten gegeven door bredere boomgroepen. Aandacht is besteed aan zichtassen, toelopend op het poortgebouw, en steeds veranderende patronen, waardoor de illusie van een veel grotere begraafplaats wordt gewekt. De graven zijn van eenvoudig tot rijk gedecoreerd met ijzeren hekwerk en grafstenen.

Waardering

De landschappelijk aanleg van de Algemene Begraafplaats is van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een begraafplaats, ontworpen in de 'style mixte' binnen de Engelse Landschapsstijl. Daarnaast is de begraafplaats van betekenis als uitdrukking van de funeraire geschiedenis. De aanleg bezit een ensemblewaarde in relatie het poortgebouw.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview