terug

Villa Amersberg

Utrechtseweg 223, Amersfoort

Omschrijving

VILLA "Amersberg", door een ruime geometrische tuin gescheiden van de openbare weg, is bereikbaar via een oprijlaan vanaf de Nassaulaan. De hoofdmassa van de villa is gesitueerd op een rechthoekige plattegrond met de lange zijde evenwijdig aan de Utrechtseweg. Het pand bezit twee bouwlagen en een afgewolfd zadeldak met rode tuiles du Nord met op de hoekpunten schoorstenen. Vlak onder de schoorstenen, aan voor- en achterzijde bevinden zich dakkapellen onder een doorgetrokken dakschild.

De villa met een op traditionele bouwwijzen georiënteerde bouwstijl heeft een beperkte variatie aan venstervormen: grote eenlichtsvensters met (glas-in-lood) twee- en drieruits bovenlichten, met bewerkte natuurstenen lateien, eenlichtstuindeuren, geheel door natuursteen omlijst en dakvensters met roedenverdeling. In 1956 is de begane grond van de villa ingrijpend verbouwd, hetgeen gevolgen had voor de indeling van de noordgevel. Deze wijzigingen, waaronder een balkon, een tweede toegangspartij onder de hoofdentree en de bepleisterde muur vallen buiten de bescherming.

In 1996 is de villa gerestaureerd.

De voorgevel (zuidzijde) kan worden onderverdeeld in drie delen, waarvan de middelste een risalerende Vlaamse gevel is.

De belangrijke vertrekken, zoals eetkamer, rookkamer, trappartij en hal, zijn alle gesitueerd in het linker- en middendeel van de eerste verdieping, de 'piano nobile'. In het rechterdeel zijn de minder representatieve vertrekken, waaronder de dienstruimten, ondergebracht. Geheel links, ter hoogte van de eerste verdieping, te bereiken via een bakstenen trap, bevindt zich de in een uitbouw gelegen hoofdentree, bestaande uit een portaal met toegangsdeur, omlijst door vensters met glas-in-lood. Het dak van het portaal wordt gedragen door een, op een muurdam geplaatste, natuurstenen pilaar, waarop geometrische motieven zijn aangebracht. De uitbouw ter rechterzijde van de hoofdmassa heeft één venster. Op de eerste verdieping bevindt zich achter de middenrisaliet de centrale hal. Deze (driedelige) ruimte wordt verlicht door drie eenlichtstuindeuren met bovenlichten, welke geheel door natuursteen worden omlijst. Daarboven, op de tweede verdieping, een uitkragend door bakstenen muurdammen gescheiden driedelig venster met natuursteenelementen op de dragende punten. Daarboven bevindt zich een klein drielichtsvenster met geheel in de top baksteendecoraties.

De noordgevel is wat eerste verdieping en topgevel van de hoofdmassa betreft, spiegelbeeldig iden...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview