terug

Villa Amersberg

Utrechtseweg 223 bij tuin / complex rondom, Amersfoort

Omschrijving

De TUIN van villa "Amersberg" werd oorspronkelijk ontworpen door tuinarchitect L.A. Springer, maar in 1924 werd de aanleg door tuinarchitect D.F. Tersteeg ingrijpend gewijzigd met behoud van slechts onderdelen.

In de aan de zuidzijde van de villa gelegen rechthoekige tuin nam Tersteeg enkel de kruisende hoofdassen (noord-zuid en oost-west) over. Het snijpunt werd daarbij geaccentueerd door een vierkante vijver met fontein. Het water wordt aangevoerd via een open met tegels omgeven verbinding, die door een uit een aan de zijde van de Utrechtseweg gelegen, rots spuitende waterstraal wordt gevoed. De waterpartij is gelegen in een rechthoekig gazon, waarbij aan weerszijden van de open verbinding smalle bloemborders zijn ontworpen als markering van een hoofdas vanuit de villa.

De kruisvormige, uit gazons bestaande tuin is verdiept aangelegd en wordt omsloten door lage, bakstenen muurtjes met in de hoofdas gesitueerde, gemetselde trappen. Tegen de binnenzijden van deze muurtjes bevinden zich achter het gazon bloemborders. In de hoeken van de kruisvorm is een hogere beplanting gedacht. De hoofdopzet van deze aanleg sluit geheel aan bij de in die tijd vaak toegepaste nieuw-architectonische tuinstijl. In de tuin is aan de oostzijde, op het einde van het oost-westelijke hoofdas, een vierkant tuinhuisje met rieten tentdak gelegen, bekroond door een loden piron. Dit uit de tuinaanleg van Springer bewaard gebleven houten huisje kent een horizontaal karakter, door de rondom doorlopende opbouw van bakstenen plint, een daarboven geplaatst houten beschot en daarboven kleine vensters met roedenverdeling. Alleen aan de westzijde wordt dit doorbroken, door twee deuren over de gehele hoogte van de wand.

Aan de noordzijde van de villa bevindt zich nog een uit de tuinaanleg van Springer bewaard gebleven fonteinelement, dat oorspronkelijk het snijpunt van de assen van de tuinaanleg aan de Utrechtseweg markeerde.


Waardering

De tuin, waarin tuinhuisje en fontein, behorende bij de villa "Amersberg" is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van de nieuw-architectonische tuinstijl. De tuin met onderdelen vormt in samenhang met de villa een eenheid. Het tuinontwerp is van belang binnen het oeuvre van tuinarchitect D.F. Tersteeg.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview