terug

Onze Lieve Vrouwe ter Eem

Daam Fockemalaan 22 bij tuin, Amersfoort

Omschrijving


TUINAANLEG met een hekwerk op bakstenen plint van de openbare weg gescheiden. Het terrein bezit door de ligging op de westflank van de Amersfoortse Berg tamelijk grote hoogteverschillen. Hiermee is door een tweedeling in de tuinaanleg bewust rekening gehouden. Het grootste deel van de tuin bestaat uit een landschappelijke aanleg. Open plekken, zoals grasvelden, worden door meer besloten gedeelten, bestaande uit boom- en struikpartijen, afgewisseld. Dit, vooral aan de randen van het perceel gelegen, gedeelte vormt de overgang naar de aan de westzijde gelegen Vlasakkers. Een vrijwel rechte laan loopt vanaf het midden in de oostzijde van het terrein gelegen toegangshek naar het hoofdgebouw. Voor het hoofdgebouw is een rechthoekige, verdiept aangelegde vijverpartij gelegen, bereikbaar via een trappartij. De vijver wordt omgeven door grasvlakken met op de helling borders met planten en sierboompjes. Rondom het gehele gebouw bevindt zich een strook met tegels, zich op meerdere plaatsen verbredend tot schoolpleinen.

Het hekwerk aan de straatzijden bestaat uit een uit gele machinale bakstenen gemetselde plint met ezelsrug met rechthoekige pijlers waartussen telkens drie rechthoekige koperen hekdelen zijn opgehangen. De koperen dragers zijn bevestigd in natuurstenen blokken. De toegangspoort wordt gemarkeerd door extra hoge pijlers, waarop koperen buitenverlichting is geplaatst. Bij de toegangspoort is een kleine tuinmanswoning gebouwd, die van latere datum is.

Aan de noordzijde van het gebouwencomplex bevindt zich binnen de landschappelijk aangelegde tuin een kleine, bij het klooster behorende begraafplaats - met graven van na 1945 - die echter niet voor bescherming in aanmerking komt.


Waardering

De tuinaanleg met hekwerk van Onze Lieve Vrouw ter Eem is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een tuin, ontworpen in de gemengde tuinstijl, alsmede als onderdeel van het ensemble waartoe mede het klooster- en scholencomplex en de rectorswoning behoren.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview