terug

Vinkenhoef

Amersfoortsestraat 24 nabij hooiberg, Amersfoort

Omschrijving

VEESTAL, bestaande uit een koestal, voormalige melkontvangst, voormalige knechtenkamer en voedermagazijn en een tot woonhuis verbouwd deel. Op het terrein bevindt zich nog een oudere hooiberg met vier houten roeden, die het aanzicht van het complex ondersteunt.

De voorgevel (oostzijde) is de gevel van het in 1920 tot woonhuis verbouwde deel. De begane grond werd voor 1920 in beslag genomen door de aangrenzende paardenstal, machinekamer en ketelhuis. Momenteel is de begane grond wit gepleisterd met drie maal twee regelmatig verdeelde T-vensters met glas-in-lood bovenlicht. De vensters worden afgesloten door een wit gepleisterde strek met zwart aangezette aanzet- en sluitstenen. Op de scheiding van de verdieping bevindt zich een waterlijst. Centraal op de eerste verdieping grenzend aan de waterlijst bevinden zich twee vierruits stolpramen geplaatst in een wit gepleisterd veld. De gevel wordt afgesloten door een dakoverstek met mastgoot.

De linker zijgevel van het tot woonhuis verbouwde deel met afgewolfde topgevel is evenals de andere gevels deels bepleisterd. De oude vensterindeling, waarvan nog bouwsporen zichtbaar zijn, is in 1920 vervangen ten behoeve van het woonhuis. Op de begane grond bevindt zich een aantal vensteropeningen met op de eerste verdieping twee regelmatig verdeelde stopramen. Onder de afgewolfde geveltop bevindt zich een strek in schoon metselwerk van een voormalig venster. Uiters links loopt de linker zijgevel door over één bouwlaag behorend tot de melkontvangst, respectievelijk koestal. De regelmatige vensterindeling hiervan is nog in tact. De invulling hiervan is veelal vervangen door rechthoekige enkelruits ramen in tegestelling tot de segmentboogvormige ramen met ijzeren roedenverdeling op de ontwerptekening. Grenzend aan het voorhuis bevindt zich de melkontvangst met bordes, enkele deur aan weerszijden geflankeerd door zesruits ramen inclusief een drieruits valraam. Het dakoverstek zorgt voor de overkapping van het bordes. Respectievelijk volgen twee segmentboogvormige vensteropeningen, een ingangspartij en twee identieke vensteropeningen.

De achtergevel van de koestal bestaat uit drie assen met centraal een entreepartij aan weerszijden geflankeerd door segmentboogvormige vensteropeningen met een nieuwe invulling. De entree bestaat uit een enkele opgeklampte deur met zij- en bovenlichten. De gevel eindigt in een zeer flauwe topgevel.

De regelmatige vensterindeling van de rechter zijgevel van de koestal is evenals i...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview