terug

De Wachter

Dr. J.P. Heijelaan 4, Amersfoort

Omschrijving

VILLA, opgebouwd als een compositie van drie samengestelde kubische massa's van verschillende hoogte, breedte en diepte met daaraan één bouwlaag hoge halfronde uitbouwen, aan zowel de oost- als de westgevel. Op deze uitbouwen zijn terrassen gelegen. De hoofdmassa heeft een L-vorm, waarvan de relatief korte voet het meest naar voren gelegen deel is in de zuidgevel. De hoofdmassa heeft drie bouwlagen, waarvan de eerste bouwlaag relatief hoog is. Hier zijn de voornaamste ruimten gepositioneerd, zoals de gecombineerde hal/woonkamer, de brede trap, de eetkamer en de rookkamer. Deze laatste ruimte steekt aan de oostzijde middels een halfrond, één bouwlaag hoog volume uit de hoofdmassa. Hierboven bevindt zich een ommuurd terras. Aan de westzijde van de hoofdmassa bevindt zich een drie bouwlagen hoge kubische uitbouw. De eerste en de tweede bouwlaag hebben samen dezelfde hoogte als de eerste bouwlaag van de hoofdmassa. Oorspronkelijk waren hierin de dienstruimten ondergebracht. Tussen woongebouw en garage was een open doorgang, die na de verbouw is afgesloten. Aan de westzijde bevindt zich een één bouwlaag hoog volume met halfronde hoekoplossing, waarin zich voorheen de garage met stalen garagedeuren bevond. Bij de verbouw zijn de garagedeuren vervangen door hoge vensters. Hierboven bevindt zich een ommuurd terras, dat te bereiken is via trappen aan weerszijden.

In het midden van de voorgevel (noordzijde) bevindt zich een uit drie lage bouwlagen bestaande risaliet, waarin op de begane grond de keuken, en op de daarboven gelegen verdiepingen de diensttrap was ontworpen. Links naast deze risaliet bevindt zich de hoofdentree, die door een lage overstek en vensters met glas-in-lood is geaccentueerd. Rechts in de oksel van de risaliet is een kwartrond bouwvolume van drie verdiepingen aangebracht. Dit bouwvolume bezit een reliëfrijk metselwerk, bestaande uit verticaal geplaatste stenen, dat door een strokenvenster wordt afgesloten. Tegen de rechter voorzijde van de risaliet is een halfronde serre met roedenverdeling geplaatst.

Schoorstenen bevinden zich in de hoofdmassa, op het raakvlak ter linkerzijde van de risaliet aan de noordzijde en het raakvlak ter rechterzijde van de risaliet aan de zuidzijde.

De gevels worden aan de buitenzijde door variatie in metselverbanden, materiaalgebruik en venstervormen geaccentueerd. Daardoor komt ook het verschil tussen de voorname hoofdmassa en de 'dienst'-risalieten goed tot uitdrukking, omdat zo het verschil in ho...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview