terug

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

Barchman Wuytierslaan 74/Gr. van Prinstererlaan 33 voorm. gymnasium, Amersfoort

Omschrijving

SCHOOLGEBOUW van het voormalig gymnasium, bestaat uit een aantal haaks op elkaar staande vleugels. Aan de Groen van Prinstererlaan staat tussen twee haaks op elkaar staande vleugels van twee bouwlagen een torenvolume, waarin de hoofdentree is ondergebracht. De oostvleugel wordt aan de oostzijde begrensd door een lager torenvolume van drie bouwlagen vanwaaruit vleugels met twee bouwlagen in zuidelijke en noordelijke richting zijn gelegen. Tezamen vormen de vleugels een plattegrond in de vorm van een gespiegelde 'h'. Eén halfrondvolume van één bouwlaag bevindt zich op het noordelijke uiteinde van de één bouwlaag hoge noordoostelijke vleugel. De vleugels worden afgesloten door betonnen lijsten, die de horizontaliteit benadrukken. De functies komen in de plattegrondindeling en in het exterieur tot uitdrukking. De entree, de hal en de trappartijen zijn in het torenvolume ondergebracht. De klaslokalen, met open geveloppervlakken, zijn aan de zuid- en oostzijde van de vleugels gesitueerd, terwijl de gangen, met een meer gesloten gevelaanzicht, naar de openbare weg zijn gericht.

Een reeks garderobenissen worden geleed door een ritmische opeenvolging van kolommen. Deze opdeling komt ook tot uitdrukking in de uit gele bakstenen opgetrokken gevels, waar aan de gangzijde een opeenvolging van tientallen gelijkvormige smalle verticale stalen vensters zijn aangebracht. De gevels aan de lokaalzijde zijn zeer open van karakter. Op de begane grond en de eerste verdieping zijn over de gehele lengte van de gevels uitkragende strokenvensters aangebracht, die vrijstaan van de betonconstructie.

De hoofdingang in het torenvolume is symmetrisch vormgegeven met zes laddervensters ter hoogte van de derde bouwlaag. In het midden risaleert een rechthoekig volume met plat dak. Daarvoor zijn drie muurdammen geplaatst die boven de risaliet uitsteken en bekroond worden door een betonnen lijst. Op de begane grond zijn tussen deze muurdammen onder een grote betonnen luifel twee toegangen, bestaande uit stalen deuren met laddervensters, geplaatst. Boven de luifel bevindt zich een dubbel balkon, met hoog gemetselde muren en dubbele openslaande deuren die toegang geven tot de kamer van de schooldirecteur. Op de begane grond en op de eerste verdieping bevinden zich aan weerszijden van de risaliet strokenvensters. Voor de vensters op de begane grond bevinden zich hoog opgemetselde plantenbakken.

Het interieur wordt evenals het exterieur gekenmerkt door de sobere werking van m...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview