terug

Transformaterhuisje

Barchman Wuytierslaan 72-72c fietsenstalling, Amersfoort

Omschrijving

Aan de oostzijde van het voormalige Gymnasium bevindt zich een TRANSFORMATORHUIS met aangebouwde, overdekte fietsenstalling.

Het op een bakstenen plint staande trafogebouw bezit een bouwlaag op een vierkant grondvlak. De massa wordt besloten door een luifelachtige, ruim overkragende betonnen afdekking.

De op de hoek gelegen toegangspartij en de drie, in de naast gelegen gevel aangebrachte vertikale raamstroken worden eveneens door een kleine luifel benadrukt.

De voorgevel (westzijde) is vierkant van opzet, waarbij links in het gevelvlak twee, door een smalle muurdam van elkaar gescheiden, stalen deuren toegang geven tot de spanningsruimten. Hierboven is een luifel aangebracht. Een bakstenen trede wordt aan de rechterzijde met een lage bloembak besloten.

De eveneens vierkante, linker zijgevel bevat rechts, onder een luifel de drie vertikale raamstroken.

In het midden van de rechter zijgevel bevindt zich, onder een luifel, een stalen deur die via een bakstenen trede bereikbaar is. Boven de deur zijn twee kleine, vierkante ventilatie openingen.

Tegen de blinde achtergevel bevindt zich een lange bouwmassa bestemd als fietsenstalling. Dit in zeven traveeën ingedeelde volume bestaat uit bakstenen kolommen die aan de bovenzijde licht zijn ingesnoerd. Hierop liggen zes zware, uitkragende betonnen draagbalken met daarboven een overkragend, plat dak. De eerste, aan het trafohuis rakende travee, is van oorsprong dichtgemetseld met in het midden van de rechter gevel een deur.


Waardering

Het transformatorhuis met fietsenstalling is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een trafogebouw, door architect Van der Tak ontworpen met invloeden van de architectuur van W.M. Dudok en het zakelijk expressionisme.

Het gebouw bezit als onderdeel van het complex een ensemblewaarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview