terug

De Oogst

Barchman Wuytierslaan 46, Amersfoort

Inleiding

De in het Bergkwartier gelegen VILLA 'de Oogst' ligt met de voorgevel evenwijdig aan de Barchman Wuytierslaan en met de rechter zijgevel evenwijdig aan de Van Hogendorplaan. De villa is omringd door een, aan de zijde van de openbare weg, ondiepe tuin. Tegelijk met de villa werd een garage op het terrein gebouwd, die middels een lage muur aan de achterzijde met de villa is verbonden.

De villa en garage werden in 1925 ontworpen door architect H.F. Symons in opdracht van de kunstschilder J. Dooyewaard, voor wie op de tweede verdieping een atelier werd ingericht. Zowel de asymmetrische compositie van de verschillende bouwmassa's als een verscheidenheid in materiaalgebruik en de detaillering tonen, dat de ontwerper beïnvloed werd door de architectuur van de Amsterdamse School. Kenmerken hiervan zijn onder andere: het door een diepe voeg plastisch uitgevoerde metselwerk van gele baksteen, de roedenverdeling in de vensters en het beeldhouwwerk van producten van de oogst boven de entree.

De villa heeft een aantal ondergeschikte wijzigingen ondergaan, die echter het totale beeld nauwelijks hebben aangetast. In 1951 werden aan de achtergevel en linkerzijgevel twee vierkante vensters toegevoegd, terwijl in 1964 de voorgevel en opnieuw de linkerzijgevel werden gewijzigd. De verandering aan de voorgevel betrof vooral de verwijdering van de roedenverdelingen uit de strokenvensters. De linkerzijgevel werd iets ingrijpender veranderd, omdat een inpandige entree en het links daarnaast gesitueerde strokenvenster werden vervangen door twee brede samengestelde vensters. De muur werd doorgetrokken, zodat het voorportaal aan de voorkamer werd toegevoegd. In het begin van de jaren negentig is een klein deel van de voormalige roedenverdeling teruggebracht. Hoewel de garage waarschijnlijk deels is vernieuwd, is de vorm ongewijzigd gebleven, waardoor de architectonische samenhang behouden is.

Omschrijving

De op een asymmetrische, maar vrijwel rechthoekige plattegrond gebouwde VILLA telt één bouwlaag onder een hoogopgaand, afgedekt zadeldak met rode Hollandse pannen,met overstek. De nok staat haaks op de weg. Het afwisselende materiaalgebruik bestaat onder andere uit: gele baksteen met een diepe voeg, wit gepleisterde gevels, blauw geverfde gootoverstekken en houten (stroken)vensters met een horizontale roedenverdeling.

De grotendeels wit gepleisterde voorgevel (noordzijde) wordt aan de rechterzijde begrensd door een iets teruggelegen schoorsteen van gele baksteen. D...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview