terug

Zes op een rij aaneengesloten middenstandswoningen

Berkenweg 16, Amersfoort

Inleiding

Aan de zuidzijde van de Berkenweg, evenwijdig aan en gescheiden van de straat door een ondiepe tuin en een eenvoudig ijzeren spijlenwerk, zijn zes op een rij aaneengesloten MIDDENSTANDSWONINGEN gelegen.

Deze woningen werden in 1900 ontworpen door de in Amersfoort bekende aannemer/architect W. Salomons in opdracht van B. de Graaf.

De huizen waren toentertijd landelijk gelegen aan de voet van de Amersfoortse Berg. Tegenwoordig is dit huizenblok stedenbouwkundig nogal geïsoleerd komen te liggen door de grootschalige kantoorbouw aan de noordoostzijde van de Berkenweg. De gevels zijn opgetrokken in een bouwstijl die invloeden van neo-renaissance vertoont; rode machinale baksteen wordt afgewisseld met imitatie-speklagen en imitatie aanzet- en sluitstenen. De drie gekoppelde dakkapellen zijn gedecoreerd met een classicistisch raamwerk en voluutwangen. De hoekrisalieten bezitten een mansardedak met chalet-elementen, terwijl de paneeldeuren van Art Nouveau smeedijzeren deurroosters zijn voorzien.

In afwijking tot de bouwtekening ontbreken de bekroningen op de risalieten en zijn tweelichtsvensters veelal vervangen door éénlichtsvensters. In het interieur zijn verschillende authentieke elementen bewaard gebleven.

Omschrijving

Rij van zes aaneengesloten MIDDENSTANDSWONINGEN, van elk drie traveeën breed, zijn gebouwd op een vrijwel rechthoekige langgerekte plattegrond, waarop zich één bouwlaag met afgeplat schilddak bevindt. De hoekrisalieten, die haaks op de langgerekte hoofdvorm staan, bezitten anderhalve bouwlaag en een mansardedak met chalet-elementen. Mansardedak en afgeplat schilddak zijn bedekt met blauwe kruispannen. Op gelijke afstand van het midden bevinden zich voor de langgerekte hoofdvorm twee risalieten waarin de toegangen van de vier middenwoningen zijn ondergebracht. Deze risalieten bestaan uit twee bouwlagen met plat dak. Tegen de linkerzijgevel is een nog oorspronkelijke houten serre aangebouwd.

Hoofdvorm en risalieten zijn afgewerkt met een houten geprofileerde gevellijst op klossen. Alle vensters zijn, op één rondboogvenster na, rechthoekig van vorm en zijn, evenals de deuren, voorzien van bovenlichten. De vensters in de teruggelegen hoofdvorm worden overspannen door strekbogen met grote aanzetstenen, met in de spaarvelden tegelmozaïeken. De vensters in de hoekrisalieten worden overspannen door segmentbogen. De vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van blinden.

De voorgevel (noord-oostzijde) is in opzet symmetrisch van vorm ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview