terug

Rembrandtschool

Bisschopsweg 167, Amersfoort

Inleiding

SCHOOLGEBOUW ('Rembrandtschool') van de inmiddels voormalige lagere school, gelegen tussen Bisschopsweg, Rubensstraat en Vermeerstraat. De school staat wel bekend als de Blauwe School. vanwege de markant blauw geverfde kozijnen. Voor het schoolgebouw bevindt zich een schoolplein, deels omringd met bakstenen muurtjes. Door de brede en in baksteen hoog opgetrokken rookanaal en door de ligging in de zichtassen van de op de school toelopende wegen vormt het pand een stedenbouwkundig markeringspunt in de wijk.

Stadsarchitect Ir. C.B. van der Tak ontwierp in 1931 dit gebouw in opdracht van de Gemeente Amersfoort als lagere school voor meisjes.

Het gebouw kenmerkt zich door plastische massawerking, geïnspireerd op W.M. Dudoks vierde fase (vergelijk school Zwaluwplein Hilversum, 1926). Ook het materiaalgebruik, zoals de gele baksteen met diepe voeg, de blauwe stalen kozijnen, de smalle verticale vensters, de horizontale strokenvensters en de overstekende witte daklijsten, tonen de invloed van de architectuur van Dudok (vergelijk school Zwaluwplein te Hilversum, 1926) op dit ontwerp.

Vanaf 1989 is opnieuw een educatieve functie in het gebouw ondergebracht, waarbij veluxvensters in de kappen zijn aangebracht. Aan de achterzijde van het schoolgebouw bevindt zich losstaand een langgerekte lage overkapping voor fietsen. In het interieur is vooral de ruimtelijke werking van de gangen van betekenis.


Omschrijving

De lagere school is gebouwd op een L-vormige plattegrond, waarbij beide vleugels terzijde van een hoogopgaand rookkanaal zijn gesitueerd. De vleugels op een bakstenen plint bezitten één tot twee bouwlagen, die door hoogopgaande schilddaken worden besloten. Het schoolgebouw kenmerkt zich daarbij door een plastische massawerking.

De aan de rechter zijde van de schoorsteen gelegen, voorgevel (noordzijde) bezit een brede hoofdmassa. Hiervoor bevindt zich een twee bouwlagen hoog, ondiep volume, met plat dak, met daar weer voor een één bouwlaag hoog volume, eveneens met plat dak. Rechts loopt het ver overstekende schilddak door tot het niveau van één bouwlaag, waaronder de teruggelegen ingangspartij is gesitueerd. De begane grond bezit vierkante vensters met roedenverdeling, terwijl de gang op de eerste verdieping door smalle verticale vensters van licht wordt voorzien.

Tegen de rechter gevel van deze hoofdmassa is een risaliet geplaatst, die voorzien is van een schilddak, dat met een lagere nok aan de hoofdkap is aangekapt. De begane grond bezit e...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview