terug

Pakhuis

Grote Koppel 7-07ab, Amersfoort

Inleiding

PAKHUIS, evenwijdig gelegen aan de oostelijke kade van de Grote Koppel, is aan de noordzijde van Amersfoort gesitueerd aan de rivier de Eem en herinnert aan de haven- en handelsfunctie van de Grote en Kleine Koppel. Het pand werd in 1904 in opdracht van Firma J. Van Vollenhoven door H. Kroes ontworpen en huisvestte de 'Afdeeling Koloniale Waren', zoals blijkt uit de bouwtekening, waarop deze tekst op een in Jugendstil vormgegeven tegeltableau bovenin de middenrisaliet staat vermeld. Het pakhuis is ontworpen in een stijl van het vroeg-twintigste-eeuwse rationalisme. De voorgevel, bouwmassa en de inwendige constructie van het pakhuis zijn door de wijzigingen van ondergeschikt belang.

Het pand wordt geflankeerd door laat-achttiende-eeuwse bebouwing.


Omschrijving

Het pakhuis, gelegen op een trapeziumvormige plattegrond, heeft drie bouwlagen en een zeer flauw hellend lessenaarsdak. De dragende constructie bestaat uit hoofdzakelijk een staalskelet van H-balken. Midden aan de voorzijde bevindt zich een kantoor. In de voorgevel is een grote hoeveelheid vensters aangebracht.

De vrijwel symmetrische en rechthoekige voorgevel (zuidwestzijde) wordt aan weerszijden begrensd door bakstenen lisenen, waarop voorheen gestileerde natuurstenen bekroningen stonden. De drie bouwlagen van de voorgevel worden door een iets hoger opgaande, maar smallere middenrisaliet in drieën gedeeld. Op de hoeken van de middenrisaliet bevonden zich eveneens gestileerde natuurstenen bekroningen. Het linker deel kan in drie traveeën worden gedeeld, waarbij de middentravee ongeveer de helft van de gehele breedte beslaat. In deze middentravee zijn de houten pakhuisdeuren ondergebracht, die per bouwlaag geflankeerd worden door vensters. In de eerste bouwlaag overspant een grote segmentboog de brede en hoge pakhuisdeuren en de vensters. Deze boog wordt door twee muurdammen ondersteund, met op de ontmoetingspunten tussen muurdam en boog natuurstenen blokken. In de tweede en derde bouwlaag overspant een kleinere segmentboog alleen de hier smallere en minder hoge pakhuisdeuren. Waar de deuren in de tweede bouwlaag tot aan de boog doorlopen, bevinden zich in de derde bouwlaag rechthoekige deuren, waarboven een ijzeren H-balk, met bakstenen boogveld. Een tweede ijzeren H-balk, haaks op en in het midden gelegen op de eerst genoemde H-balk doet dienst als kraan. De gevel wordt bekroond door een geprofileerde lijst, van baksteen met een natuurstenen top.

De travee rechts is vrijwel gelijk ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview