terug

Openluchtschool

Hobbemastraat 40, Amersfoort

Inleiding

De voormalige OPENLUCHTSCHOOL, ontworpen als openbare, lagere school en genoemd naar Vincent van Gogh, is op afstand van de weg gelegen, op een terrein met schoolplein aan de binnenzijde van een bocht in de Hobbemastraat. Een in de jaren negentig aangebracht hekwerk scheidt de school van het vroegere schoolplein en maakt daarmee inbreuk op de samenhang van school en plein.

Het pand werd in 1932 naar ontwerp van gemeente-architect C.B. v.d. Tak gebouwd, in zakelijk expressieve stijl, hetgeen zich uit in de expressieve compositie van horizontale en verticale kubische vormen met platte daken en door de toepassing van materialen als glas, staal en gele baksteen, waarin de invloed van de architectuur van W.M. Dudok herkenbaar is.

De school was als experimentele Openluchtschool bedoeld met zes lokalen en een gymnastieklokaal op L-vormige plattegrond. De gedachtengang achter de openluchtschool was dat de toetreding van lucht en licht bevorderlijk waren voor zowel gezondheid als leerprestaties van de kinderen. Dit werd mogelijk gemaakt door toepassing van grote glasoppervlakken die middels railsystemen konden worden verwijderd. Van het oorspronkelijke plan werden slechts drie lokalen gebouwd. Bovendien werd het gymnastieklokaal niet uitgevoerd. In 1949 werden naar een nieuw ontwerp van een niet bekende architect, drie lokalen toegevoegd en middels een gang met het deel uit 1932 verbonden. De drie lokalen uit 1949 zijn van ondergeschikt belang. In 1997 is de voormalige school tot twee woningen verbouwd. Hierbij is een scheidingswand aangebracht tussen lokaal 1 en lokaal 2, zowel in de gang als aan de zuidzijde, tussen de lokalen. Deze wand valt tevens buiten de bescherming.


Omschrijving

De openluchtschool bestaat uit een vrijwel L-vormig volume van één bouwlaag met op het draaipunt een torenvolume, dat een markant stedenbouwkundig element in de wijk vormt. Rechts van de toren bevindt zich een lager volume, waarin de functies toegang, hal, garderobe, opslag en lerarenkamer zijn ondergebracht. De lokalen vormen tezamen met de aan de noordzijde gelegen gang de lange vleugel van de L-vorm.

In de links van de toren gelegen voorgevel (zuidzijde) zijn de lokalen gesitueerd. Het ter rechterzijde gelegen torenvolume vormt de verbinding tussen de lokalen en de toegangspartij, die haaks hierop staat. De op een bakstenen plint geplaatste horizontale venstergevel van de lokalen springt ten opzichte van een hoger middendeel naar voren. Het betonnen dak wordt g...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview