terug

Villa Arioso

Dr. J.P. Heijelaan 6, Amersfoort

Inleiding

VILLA "Arioso" is gelegen op een uitgestrekt terrein, op korte afstand van de openbare weg. De toegang wordt gemarkeerd door hekpijlers, die de naam "Villa Arios" dragen. Het pand maakt deel uit van het villagebie.

Het pand werd in 1937 naar ontwerp van de uit Laren afkomstige architect H.F. Symons gebouwd. De opdrachtgever was A. Sulzer. Het eerste ontwerp van de villa werd nog voor de bouw aanzienlijk gewijzigd. De grootste verandering betrof de garage, die in tegenstelling tot het uitgevoerde ontwerp vrij van het gebouw werd gepositioneerd. Het Zakelijk Expressionisme waarin de villa is vormgegeven, uit zich in de expressieve compositie van horizontale en verticale kubische vormen met platte daken en in de toepassing van materialen als staal en glas. De grote horizontale overstekken en luifels op verschillende hoogten roepen herinneringen op aan de architectuur van F.L. Wright en W.M. Dudok.

Recente interne verbouwingen hebben de oorspronkelijke afscheiding van de dienstruimten, die noordwestelijk gelegen waren, teniet gedaan. Het oorspronkelijke ontwerp is hierbij echter nauwelijks geweld aangedaan. De gele bakstenen schoorsteen aan de oostzijde is van later datum, reden waarom de schoorsteen buiten de rijksbescherming valt.

Omschrijving

De plattegrond van de villa is onregelmatig, hoewel een L-vorm aangewezen kan worden met op het draaipunt een hoog torenvolume van drie bouwlagen. De lange zijde van de L-vorm is oost-west georiënteerd en bestaat uit twee bouwlagen, enigszins in hoogte verspringend. Aan de noordoostzijde bevindt zich de garage, bestaande uit één bouwlaag en middels een muur met de villa verbonden. De villa heeft een rode bakstenen plint en de muren daarboven bestaan uit witgeverfde baksteen. Het horizontale karakter is versterkt door het volvoegen van de stootvoegen en het verdiepen van de lintvoegen. De herhaalde toepassing van een verticale roedenverdeling in de stalen vensters van verschillend formaat vormt een belangrijk element in het ontwerp. De vloeren van de villa en delen van de overstekken zijn uitgevoerd in gewapend beton. Ronde vormen in het exterieur, zoals in vensters, muurdammen, balkons, en in het interieur, zoals in muurbeëindigingen en trapleuningen, vormen een afwisseling op de rechthoekige vormen.

Links voor de gevel is de garage gesitueerd, door een lage muur met de villa verbonden. De garage heeft een rechthoekige plattegrond en een plat dak, met een vergelijkbare overstek als de villa.

In de rela...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview