terug

Langgerekt woonblok met zes woningen en twee woon/winkelpanden

Paulus Potterstraat 4, Amersfoort

Inleiding

Langgerekt WOONBLOK met zes woningen en twee woon/winkelpanden, gelegen aan de oostzijde van het Van Ostadeplein, vormt door zijn twee poorten de entree tot de achterliggende Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat, die samen met woningen aan de Van Woustraat en Vermeerstraat onderdeel uitmaken van de vijfde groep van een door de gemeente ontworpen woningbouwcomplex. Het poortgebouw 'blok nummer 1' vormt door zijn centrale ligging het hart van dit complex. Het blok werd in 1919 gebouwd naar ontwerp van de architecten W.K. de Wijs, M.J. Klijnstra, H.A. Pothoven en G. van Hoogevest. De gedetailleerde baksteenarchitectuur toont een ambachtelijk traditionele bouwwijze.

Rond 1980 zijn de woningen gerenoveerd, hierbij zijn elementen als deur- en vensterpartijen met roedenverdeling en keukens vervangen.


Omschrijving

Het woningblok is gelegen aan de oostelijke wand van een rechthoekig plein. Het blok heeft één bouwlaag met een samengestelde dakpartij, gedekt met rode Hollandse pannen. De langgerekte symmetrische vorm is op twee plaatsen geknikt. Het middendeel met een hogere topgevel bestaat uit vier woningen. Links en rechts, iets schuin gepositioneerd ten opzichte van het middendeel, bevinden zich twee poorten welke toegang geven tot de achterliggende straten. Een lager zadeldak, met boven de poorten topgevels, verbindt het middendeel met de twee uiteinden, die ieder bestaan uit twee woningen. Deze eindblokken bestaan uit een bouwlaag met een zadeldak, haaks op het middendeel en evenwijdig aan de Paulus Potterstraat en de Jan Steenstraat.

De symmetrische voorgevel (westzijde) bestaat uit de vier woningen tellende hoofdmassa met een risalerende hoogopgaande licht gebogen topgevel. Daarnaast bevinden zich de teruggelegen poorten met daarboven topgevels waarachter zich de slaapkamers van de nummers Van Ostadeplein 1 en 4 bevinden en tenslotte de risalerende eindwoningen.

Het vooraanzicht toont de (zij-)topgevels van deze woningen. De brede en geknikte topgevel van de hoofdmassa is geplaatst op vijf bogen, waarvan de middelste drie bogen de grootste overspanning hebben. De gedrukte baksteen kolommen waarop de bogen zijn geplaatst zijn door middel van variaties in baksteen voorzien van een voet, een schacht en een kapiteel. Achter de middelste boog bevinden zich twee deuren, onder de tweede en de vierde boog grote winkelvensters en onder de buitenste bogen een deur met daarnaast een smal venster. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevindt zich in ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview