terug

Warenhuis van Vroom en Dreesmann

Utrechtsestraat 27, Amersfoort

Inleiding

Het direct aan de Utrechtsestraat gelegen WARENHUIS van Vroom en Dreesmann is in 1934 gebouwd naar ontwerp van Jan Kuyt Wzn. De bouw van het warenhuis betrof weliswaar een schaalvergroting in de gevelwand van de Utrechtsestraat, maar de architect heeft door een kleinschalige detaillering en het aanbrengen van een hoogopgaande kap getracht bij het karakter van de historische binnenstad aan te sluiten.

In de bouwstijl zijn invloeden van de Amsterdamse School aan te wijzen. Het betreft hier de toepassing van expressieve volumina, tezamen met een fijnmazig strokenvenster en een hoogopgaand gebroken schilddak.

De etalages op de begane grond zijn aan de veranderende eisen van de tijd aangepast en zijn dermate gewijzigd, dat deze van ondergeschikt belang zijn. De vensters van de verdieping zijn van ondoorzichtig glas voorzien, waardoor het venster op dit moment in de ruimtewerking van het interieur geen rol speelt. Ook de roedenverdeling is in vergelijk met het oorspronkelijke ontwerp minder verfijnd. In de jaren negentig zijn in de vide met de glas-in-lood koepel roltrappen aangebracht.


Omschrijving

Het warenhuis is gesitueerd op een vrijwel rechthoekige plattegrond met de smalle voorzijde aan de straat. Het pand bestaat uit een kelder en twee verdiepingen, met deels aan de voorzijde, onder het afgeplatte gebroken schilddak een derde verdieping, die echter niet voor het publiek toegankelijk is. De constructie van het gebouw bestaat uit betonnen pijlers en liggers. In het midden van het gebouw bevindt zich een vide waarboven zich een glas-in-lood daklicht bevindt.

De symmetrische voorgevel (zuidzijde) is opgebouwd uit een rechthoekig bakstenen volume bedekt met grijze betonpannen, waaruit over bijna de gehele breedte en ter hoogte van de tweede en derde verdieping een vensteroppervlak risaleert. Dit vlak zwenkt op de hoeken uit. Het vensteroppervlak is door een fijnmazige roedenverdeling onderverdeeld. Het glas is ondoorzichtig.

De wel doorzichtige glazen wand van de begane grond wordt door een brede betonnen luifel gescheiden van de bovenbouw. Hieronder bevindt zich de hoofdentree.

In het interieur bevinden zich nog enkele waardevolle onderdelen. In het midden van de rechterzijgevel is een trappartij gesitueerd. Deze trappartij wordt verlicht door een hoogopgaand samengesteld glas-in-lood venster, bestaande uit vijf maal 15 in een ijzeren framewerk gevatte vierkante vensters. Ieder venster heeft een identieke abstract geometrische voorstelling...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview