terug

Villa Genista

Utrechtseweg 106, Amersfoort

Inleiding

VILLA "Genista", ontworpen door C. Ruitenberg, is markant gelegen op een punt halverwege de Amersfoortse Berg, waar een aantal wegen samenkomen.

Gelet op het jaartal, op de noordgevel aangebracht, dateert het gebouw uit 1899. De naam "Genista" staat eveneens op de villa. Deze naam verwijst waarschijnlijk naar de gele brem, die toentertijd de Amersfoortse Berg een gele kleur gaven. Volgens overlevering bezat de villa een gele kleur, aansluitend bij de omgeving. De villa is in overgansarchitectuur uitgevoerd, waarbij renaissancistische en chalet elementen zijn verwerkt. Bouwkundig tekenaar, later aannemer en wethouder C. Ruitenberg heeft in Amersfoort en omgeving meerdere ontwerpen geleverd.

In 1948 werd door J.H. Blom een eerste interne wijziging aangebracht ten behoeve van een kantoor. In 1953 werd eveneens naar ontwerp van J.H. Blom een kantoor aangebouwd. In 1954 werd op het terrein aan de zuidzijde een garage gebouwd. In 1959 volgde een kleine aanbouw aan de westzijde en tenslotte werd in 1972 het gebouw aan de zuidzijde op de begane grond met een rechthoekige kantoorruimte met plat dak uitgebreid. De genoemde wijzigingen vallen buiten de bescherming.


Omschrijving

Op een onregelmatig terrein aan de Utrechtseweg en Tesselschadelaan ligt, met de voorzijde richting het ontmoetingspunt van een vijftal wegen, villa "Genista". De hoofdmassa van het gebouw heeft een van een T-vorm afgeleide plattegrond, waarop zich twee bouwlagen en een samengesteld geknikt zadeldak met zeer grote oversteken bevinden. Het dak is bedekt met blauwe kruispannen. In de wit gepleisterde wanden is een blokmotief door schijnvoegen aangebracht. Verder worden de wanden horizontaal geleed door een grijze cordonlijst en banden, die ter hoogte van het bovenlicht van de vensters loopt en bij de vensters klimt tot aan de segmentboog met sluitsteen.

De voorgevel (noordzijde) is onder een schuine hoek gericht op de Utrechtseweg. Een smalle risaliet, afgedekt door een geknikte steekkap, bevindt zich rechts van het midden. De entree, met luifel en daarboven gesitueerd bovenlicht, wordt geflankeerd door een venster in het smalle muurdeel rechts en het bredere muurdeel links. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters, precies boven de drie muuropeningen in de eerste bouwlaag. Het betreft twee T-vensters en een venster met glas-in-lood, dat gelegen is aan het trapportaal in de middenrisaliet. Vlak boven dat venster is een kleine lijst steunend op consoles aangebracht. ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview