terug

Dubbele Stoneysluis of Schuifstuw

Plantsoen-Noord 2 bij stoneyschuif, Amersfoort

Inleiding

Dubbele Stoneysluis, of SCHUIFSTUW, haaks gelegen in de Beek bij de Koppelpoort. De stuw werd in 1909 ontworpen door de kameraar W.Chr. Jansen van de Gemeente Amersfoort, in opdracht voor het Heemraadschap de Eem (enz). De stuw is waarschijnlijk in 1910 en in 1911 voltooid, gelet op de tekst van de gedenksteen die op de westzijde van de pijler in het midden is aangebracht: 'Voltooid den sluis augustus 1911(3?), Watergraaf Mr. W.H. de Beaufort, Heemraden Mr. A. Royaards van Steenbergen, A. Lagemaat, Joh. Knoppers, H. Butselaar, H.P. van Haselen secr.penm'. Het object is nog steeds in functie, het mechaniek is echter gewijzigd. Waar oorspronkelijk met raderen en kettingen de krachten werden overgebracht, wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een zaagtandblad dat direct verbonden is met de schuif.


Omschrijving

Gezien vanaf het water bestaat de Stoneysluis of schuifstuw uit twee identieke delen en is tevens per deel symmetrisch van vorm. De belangrijkste materialen zijn baksteen en natuursteen. Baksteen werd gebruikt voor de bakken waarin de schuiven zakken, voor de landhoofden van de sluis en voor de westzijde van de pijler in het midden. Natuursteen werd toegepast als afwerking van de randen van deze wanden en als basis voor de eenvoudige metalen bovenbouw, waaraan het raderwerk en de schuiven zijn opgehangen. Er is tevens natuursteen aangebracht op de puntvormige oostzijde van de pijler in het midden. Een uit twee delen bestaande metalen brug aan de westzijde van de schuiven, met eenvoudig hekwerk, maakt het mogelijk de middenpijler van zowel de noord- als de zuidoever te bereiken. De rechthoekige schuiven zijn eveneens van metaal. Op de westzijde van de pijler in het midden is een gedenksteen aangebracht. De steen is helaas onleesbaar geworden.


Waardering

De dubbele Stoneysluis in de Beek bij de Koppelpoort is van algemeen belang vanwege zijn vormgevings- Van cultuurhistorische waarde vanwege zjn bestemming welke is verbonden met de geschiedenis van de waterregulering en als goed voorbeeld van een object binnen het industrieel erfgoed. Het object bezit ensemblewaarde in relatie tot de omgeving van de Koppelpoort.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview