terug

Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis

Achter Davidshof 1, Amersfoort

Inleiding

Het gecombineerd Sint Pieters- en Bloklands Gasthuis is een GASTHUIS van middeleeuwse oorsprong, bestemd voor oude en arme mannen en vrouwen. De zorginstelling, die tegenwoordig als algemeen verzorgingshuis dienst doet, is nog steeds gevestigd op een terrein aan de Westsingel. Het Gasthuis was een rijke instelling met inkomsten voortkomend uit grondbezit en legaten. Aan het begin van deze eeuw werd de wens tot modernisering van het middeleeuwse complex steeds groter. In het testament van mevrouw J.M. Scheltus-Fenema werd bepaald dat een groot bedrag aan het gasthuis zou worden geschonken op voorwaarde dat een nieuw complex zou verrijzen. Zij overleed in 1906. Kort daarna werd een aanvang gemaakt met de sloop van een aantal gebouwen, dat deel uitmaakte van het complex. Daarnaast werd een prijsvraag voor het nieuw te bouwen complex uitgeschreven, die werd gewonnen door H. Kroes.

In het plan van Kroes werd beoogd het gehele middeleeuwse complex met uitzondering van de kapel te slopen. De middeleeuwse mannenzaal, die naast de kapel gelegen is, diende echter eveneens te worden behouden. Na enige financiële problemen ging men accoord met het plan van Kroes om het ontwerp een kwartslag te draaien. De voorgevel kwam daardoor niet aan de Westsingel, maar aan Achter Davidshof te liggen. Voor het gebouw bevindt zich een aanzienlijk voorterrein, dat omgeven is door een bakstenen muur met ezelsrug en bakstenen pijlers waartussen een smeedijzeren hekwerk is geplaatst. Het pand werd in Neorenaissancestijl ontworpen. In 1912 werd de restauratie van de kapel en de mannenzaal eveneens door H. Kroes uitgevoerd. De hoofdgevel aan Achter Davidshof is vrijwel ongewijzigd. Aan de zuid- en noordvleugels zijn aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd. De zuidvleugel, die deels aan de Westsingel is gelegen, werd in 1952 naar ontwerp van H.A. en J.G. Pothoven van één naar twee bouwlagen verhoogd, waarbij de kaphoogte echter niet werd gewijzigd. De noordvleugel is in 1983-1986 grotendeels gesloopt en vervangen. Tegelijkertijd werd aan de achterzijde van het hoofdgebouw een uitbreiding gerealiseerd, die delen van de oorspronkelijke achtergevel hebben aangetast. De wijzigingen uit 1952, 1983-1986 zijn van ondergeschikt belang.


Omschrijving

Het gasthuis is gesitueerd op een U-vormige plattegrond. Het kan worden onderverdeeld in een hoofdgebouw, dat noord-zuid georiënteerd is, en twee zijvleugels die oost-west zijn georiënteerd.

De symmetrische voorgevel (westzijde) van het h...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview