terug

Museum Flehite

Westsingel 50 Flehite zie Breestraat 80, Amersfoort

Inleiding

MUSEUM ("Flehite") met bijbehorend poortje, gevestigd in drie van oorsprong zestiende-eeuwse muurhuizen, die als één rijksmonument staan ingeschreven onder Breestraat 78-80-82. In 1898 werd geconstateerd dat het middelste muurhuis, waarin toen het gehele museum was gevestigd, op instorten stond. De gewenste renovatie werd aangegrepen om tot een uitbreiding van het museum te komen. H. Kroes leverde hiertoe twee ontwerpen, een klein symmetrisch plan en een groter asymmetrisch ontwerp. Het tweede ontwerp werd verkozen. Hierbij werd de achtergevel tot voorgevel gemaakt en omgekeerd. Het museum werd via een classicistisch poortje met daarachter een smalle brug met smeedijzeren balustrade vanaf de Westsingel ontsloten. Voor de functie van oudheidkundig museum is bewust gekozen voor de Hollandse neorenaissance als bouwstijl. De rode, bakstenen gevel wordt horizontaal geleed door imitatie-speklagen en cordon- en waterlijsten. Kruisvensters met luiken, schelpmotieven, klauwstukken, schilddragende leeuwen behoren eveneens tot de kenmerken van deze stijl.

De voormalige voorgevel aan de Breestraat werd door H. Kroes in sobere vormen gerenoveerd.

Bij de restauratie in 1978 zijn de meeste 19de-eeuwse interieuronderdelen, die architect Kroes aan het museum toevoegde, verdwenen.


Omschrijving

Het museum is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met de lange zijde evenwijdig aan de Westsingel. Hierop zijn drie bouwlagen geplaatst met zadeldak, waarvan de nok evenwijdig loopt aan de Westsingel. In het dak bevinden zich dakkapellen met luiken en puntdak.

Tegen het hoofdvolume zijn links en rechts, haaks op de voorgevel van het museum

twee bouwdelen van ongelijke grootte geplaatst, elk voorzien van een trapgevel. De linker uitbouw van drie traveeën breed bezit twee bouwlagen met zadeldak. De rechter uitbouw is twee traveeën breed, bezit één bouwlaag en wordt afgedekt door een zadeldak. Van beide zadeldaken is de nok loodrecht op het hoofdvolume aangebracht. Tussen beide bouwmassa's is de kleine ingangspartij aangebracht, die ten opzichte van het hoofdvolume risaleert en eveneens een trapgevel bezit.

De middenpartij van de hoofdmassa wordt horizontaal geleed door een gepleisterde plint, cordonlijsten, imitatie-speklagen, rondom de vensters imitatie-spekblokken en afgesloten door een geprofileerde houten goot op gesneden klossen. De vensters zijn op de waterlijsten geplaatst. De relatief lage eerste bouwlaag heeft een tweelichtsvenster met glas-in-lood, over...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview