terug

De Boom

Arnhemseweg 107, Leusden

Complexonderdeel 1

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG bij de buitenplaats De Boom dateert uit 1880. Het wordt gekenmerkt door een in landschappelijke stijl aangelegd parkbos voornamelijk in het zuidelijk deel van het park grenzend aan de Heiligenbergerbeek en met uitlopers in noordelijke richting. Het noordelijk deel van het park heeft een meer open karakter met bouwland en weidegrond. Het parkbos aan weerszijden van het hoofdgebouw bestaat uit een groot loofbos met brede lanen beplant met voornamelijk beuken. In de directe omgeving van het hoofdgebouw bevinden zich gazons, rhododendronpartijen, beukenlanen, zoals de oprijlaan vanaf de Arnhemseweg en solitaire bomen, waaronder een rode beuk ten oosten van het huis. Vanuit het hoofdgebouw heeft men via de gazons uitzicht op noordelijk gelegen boomgroepen en op het aan de overzijde van de Arnhemseweg gelegen koetshuis en jachthuis. Het grote gazon aan de zuidzijde van het hoofdgebouw biedt bovendien vrij uitzicht op het huis vanaf de Arnhemseweg. Binnen het westelijk deel van het parkbos is een nutstuingedeelte gesitueerd met een restant van de moestuin met bijbehorende tuinmuur, verder een oranjerie en schuren. Het park wordt van noord naar zuid doorsneden door twee rechte en een slingerende bomenlaan. De meest westelijke laan vanaf de ingang aan de Leusbroekerweg splitst zich halverwege. Vlakbij de splitsing staat een aantal zilveresdoorns. Aan het afgesplitste pad met een slingerend verloop staat een groepje bomen, waaronder verschillende soorten walnootbomen en nog een zilveresdoorn en verderop een groep Krimlindes. Vanuit het huis heeft men via een gazon uitzicht op deze boomgroepen. Op het gazon staat een zonnewijzer. Het slingerende pad komt uit bij de tweede rechte laan, het Schutpad genoemd naar de schut in de Heiligenbergerbeek, uit de tijd dat dit nog een snelstromende beek was.


Waardering

De historische tuin- en parkaanleg van de buitenplaats De Boom is van algemeen belang vanwege de tuinarchitectuur-historische waarde als voorbeeld van een laat-negentiende-eeuwse landschappelijke aanleg met een parkbos aan de zuidzijde grenzend aan de Heiligenbergerbeek, bestaande uit een loofbos, gazons en rhododendronpartijen en een meer open landschap met bouwland en weidegrond aan de noordzijde. Vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang tussen de aanleg en de overige onderdelen van de buitenplaats.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview