terug

Kapel achter St. Jozefkerk

Hamersveldseweg bij 51, Leusden

Complexonderdeel 2

De KAPEL in neogotische stijl op de rooms-katholieke begraafplaats achter de rooms-katholieke kerk St. Jozef aan de Hamersveldseweg is in 1916 gebouwd naar ontwerp van de architect H. Kroes. De kapel is gesitueerd aan het uiteinde van de hoofdas in de zuidoosthoek van de begraafplaats. De kapel heeft een grondplan in de vorm van een Grieks kruis en is onderkelderd. Het dak, gedekt met leien in Maasdekking, is samengesteld uit twee elkaar kruisende zadeldaken met op de kruising een dakruiter. Op de vier nokeinden is een zinken kruisbloem geplaatst. De gevels zijn opgetrokken in grauwe baksteen in kruisverband. De vier topgevels worden geflankeerd door een versneden steunbeer die eindigt in een pinakel. De pinakels zijn voorzien van een bekroning met een keperboogvormig ornament vergelijkbaar met die op het toegangshek van de begraafplaats. De voorzijde (westzijde) bevat een grote spitsboogvormige opening voorzien van een omlijsting in rode baksteen. Boven de opening bevindt zich een medaillon met een voorstelling van de verrijzenis van Christus. Rond het medaillon en langs de dakrand is een band van siermetselwerk in rode baksteen aangebracht. Een deels natuurstenen stoep leidt naar de opening, afgesloten door een tweevleugelig, draaibaar ijzeren spijlenhek met aan weerszijden een smal, vast hekwerk. De verbindingsstijlen van het hek worden bekroond door ornamenten in Art Nouveaustijl. De middenstijl is voorzien van een kruis.

De beide zijgevels bevatten een spitsboogvormig venster met natuurstenen tracering en gebrandschilderd glas-in-lood met de symbolen van de Lijdensweg van Christus (Arma Christi). Aan de achterzijde bevindt zich een rechthoekig venster en de deur van de kelder. De kelder is voorzien van een troggewelf.

In het interieur van de kapel is een kruisribgewelf aangebracht, waarvan de ribben samenkomen in een ronde sluitring, die in verbinding staat met een lantaarntje dat binnen de dakruiter op het dak is geplaatst. Het gewelf en de wanden zijn witgepleisterd boven een betegelde plint. Lekdorpels en lijsten bij de aanzet van de bogen zijn van geprofileerde baksteen. De vloer bestaat uit eenvoudig terrazzowerk. Tegen de achterwand is in een nis een beeldengroep geplaatst rond een natuurstenen altaartafel. Onder de altaartafel is een voorstelling aangebracht van de hel met verdoemden, erboven een schematisch weergegeven berg met het opschrift "ONTFERMT U MYNER, ONTFERMT U MYNER TEN MINSTE GY MYNE VRIENDEN". Daarboven bevi...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview