terug

Middelbroek

Leusbroekerweg bij 1, Leusden

Complexonderdeel 2

De VEESCHUUR van het boerderijcomplex Middelbroek uit 1876 ligt op enige afstand van de weg aan de noordzijde van de Leusbroekerweg. Rechts van de veeschuur staat in dezelfde rooilijn de boerderij. De veeschuur op een rechthoekig grondplan heeft een afgewolfd zadeldak gedekt met moderne grijze betonpannen. De gevels zijn opgetrokken van grauwe baksteen in kruisverband, afkomstig van de oude boerderij. De voorgevel (zuidzijde) heeft in het midden een getoogde dubbele deeldeur met daarboven een hooiluik en met aan weerszijden een getoogd gietijzeren venster. Geheel links is modern venster geplaatst. Rechts bevindt zich het tweelichtsvenster van het vertrek in de schuur, waar zich oorspronkelijk de waterstookplaats bevond. De achtergevel is gedeeltelijk gewijzigd met vierkante betonnen stalramen op de begane grond. Op de zolderverdieping bevindt zich het oorspronkelijke zolderluik.

De rechterzijgevel heeft een zestal getoogde, opklampte staldeuren en een tweetal stalvensters. Tegen de linkerzijgevel is een schuur aangebouwd die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.


Waardering

De schuur is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als redelijk gaaf voorbeeld van een veeschuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Tevens is de veeschuur van ensemblewaarde in functionele en ruimtelijke samenhang met de naastgelegen boerderij en van landschappelijke waarde vanwege de markante situering langs de Leusbroekerweg.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview