terug

Rusthof

Dodeweg 29, Leusden

Complexonderdeel 2

De AULA en DIENSTGEBOUWEN in Zakelijk expressionistische stijl zijn gebouwd in 1929-1931 naar ontwerp van ir. C.B. van der Tak aan de noordwestzijde van de begraafplaats in de as van een korte oprijlaan vanaf de Dodeweg. Het bouwvolume op een U-vormig grondplan is samengesteld uit blokvormige volumes van verschillende grootte en hoogte, afgedekt door platte daken en betonnen luifels. De gevels zijn opgetrokken van grauwe baksteen in Vlaams verband. Het streng symmetrisch opgebouwde bouwvolume wordt gedomineerd door het achttien meter hoge middengedeelte van de aula. Deze centraal gelegen hoofdmassa op een vierkant grondplan heeft aan iedere zijde een lager en smaller risaliet, waardoor een Grieks kruis als grondplan is ontstaan. Op de begane grond bevinden zich op iedere gevelhoek iets terugliggend onder een luifel twee fênètres-à-terre, oorspronkelijk deuren, van de aula. Hierboven zijn in de oksel van de aulawand en de risalerende geveldelen hoge, smalle, vierkante metselstroken aangebracht, oorspronkelijke hoekvensterpartijen. Aan de achterzijde (begraafplaatszijde) bevindt zich een uitgebouwd portaal met gemetselde bloembakken onder een luifel. Binnen het inpandig portiek is een dubbele deur geplaatst. Met uitzondering van de deuren op de begane grond zijn de gevels van de hoofdmassa blind.

INTERIEUR. De indeling van de aula is eveneens op basis van een Grieks kruis. De in de jaren zestig gestucadoorde wanden zijn wit geschilderd. Op de begane grond bevinden zich in de inspringende hoeken vensters en in de zijwanden dubbele deuren. Rondom is een balkongalerij aangebracht die de vorm van het Grieks kruis volgt. Op de zuid-galerij is het orgel uit 1966 geplaatst. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Aan de noordzijde le. Aan de oost- en westzijde zijn tribunes aangebracht. De gesloten borstwering heeft een houten leuning voorzien van smeedijzeren bevestigingsornamenten. In het midden bevindt zich een lichtkoepel met betonnen raster en glazen bouwstenen.

De dubbele deuren in de zijwanden op de begane grond leiden naar nevenruimten, die als wachtruimte dienen. Deze nevenruimte hebben eveneens een lichtkoepel met een betonnen raster en glazen bouwstenen.

Het hoofdvolume is door middel van een PERGOLA aan de zijde van de begraafplaats en door lage VERBINDINGSVLEUGELS verbonden met de dienstgebouwen aan weerszijden. De pergola bestaat uit vierkante gemetselde pijlers afgedekt door een doorlopend...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview