terug

Voorwerk aan de Asschatterkade

Asschatterweg, Leusden

Inleiding:

Het Voorwerk aan de Asschatterkade is gelegen aan het oostelijk uiteinde van de Asschatterkade op ongeveer 1000 meter ten oosten van de Liniedijk bij Leusden. Het voorwerk was bedoeld voor de afsluiting en verdediging van de Asschatterkade en de Asschatterweg. Rond de kade en het voorwerk werd in de meidagen van 1940 hevige strijd geleverd, waardoor de Duitse opmars op deze plaats gestuit werd.


Omschrijving:

In 1799 aangelegd aarden VERDEDIGINGSWERK, bestaande uit een open aarden hoornwerk samengesteld uit twee wallen met aan beide zijden van de Asschatterweg een bastion met aan de voorzijde een natte gracht. Het werk heeft een maximale oppervlakte van 250 bij 40 meter, inclusief de gracht aan de voorzijde. Aan de noordzijde van de Asschatterweg staat de wal in verbinding met de Asschatterkade. In 1939-1940 is op het Voorwerk in het kader van de versterking van de Valleistelling een aantal kazematten gebouwd. Op verschillende plaatsen zijn tevens geërodeerde loopgraven uit de deze periode te herkennen.

Waardering:

Het Voorwerk is van algemeen belang vanwege:

Cultuurhistorische waarden als onderdeel van de Grebbelinie, zoals deze in een periode van 200 jaar in zes fasen is aangelegd. Van groot belang door de herinneringswaarde vanwege de rol tijdens de gevechtshandelingen in 1939-1940.

Architectuurhistorische waarden in het bijzonder als uiting van de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op:

a. het systeem van inundatie en accesverdediging ( 18de, 19de en 20ste eeuw),

Het betreft hier een object dat in eerste aanleg een voorbeeld is van verdedigingswerken uit de periode:

fase 4: 1799, versterking Franse Tijd

Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig representatief (karakteristiek) voor dit type verdedigingswerken

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview