terug

Randenbroek

Heiligenbergerweg 113, Amersfoort

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Randenbroek).

In oorsprong 17de-eeuws, onderkelderd en door Jacob van Campen verbouwd, huis waar pas in de 18de eeuw de westelijke zijvleugel is toegevoegd. Omstreeks 1830 werd het huis vernieuwd en aan de mode van de tijd aangepast. De gevels kregen een lichte pleisterlaag. Aan de oostkant is het huis omstreeks 1800 met een keuken uitgebreid. Een aanbouw aan de voorgevel aan de kant van de beek uit 1873 en een serre aan de achterzijde zijn bij een restauratie in 1958 verwijderd. De balustrade op de keukenaanbouw van 1850 is bij de restauratie van 1958 aangebracht.

Ondiep gebouw op rechthoekige plattegrond van twee bouwlagen en een kapverdieping onder schilddak. Dakbedekking met grijze pannen. Negen traveeën breed. De drie middelste traveeën van voor- en achtergevel zijn in een lichte risaliet opgenomen. De vensters op begane grond en verdieping zijn van persiennes voorzien. Aanbouw met keuken en schouw aan linkerzijde onder plat dak met balusters tussen lage pijlers. In de pleisterlaag zijn gesneden voegen aangebracht. Afsluiting van de gevels door een houten lijst met consoles. Dakkapellen en schoorstenen op de hoeken zijn het resultaat van de restauratie van 1958 evenals de vensterverdeling met zes en vier ruiten, het snijraam boven de voordeur en de indeling van de achtergevel met pilasters en zandstenen kapitelen.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW (Randenbroek), behorend tot de historische buitenplaats Randenbroek is van cultuurhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;

- als voorbeeld van een (gewijzigd) werk van Jacob van Campen;

- als middelpunt van de parkaanleg;

- wegens de functionele en visuele relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview