terug

Randenbroek

Heiligenbergerweg bij 113, Amersfoort

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARKAANLEG.

In het tweede kwart van de 17de eeuw kwam bij het huis Randenbroek een formele tuinaanleg tot stand die in het eerste kwart van de 19de eeuw met gebruikmaking van een ontwerp van Hendrik van Lunteren gewijzigd werd in een landschapspark. De grote waterpartij bij het huis werd pas in de 20ste eeuw vergraven tot een slingerende vijver met een eiland. Het park bestaat voornamelijk uit een landschappelijk gedeelte met een aantal heuvels waar lanen (met trappen) naar toe voeren, gazons, met (voornamelijk eik en beuk) beplante bosachtige gedeelten, slingerende (deels geasfalteerde) paden en in het zuidelijke stuk de voormalige moestuin met tuinmanswoning (zie hiervoor onderdeel 4), oranjerie (zie hiervoor onderdeel 5) en voormalige bleekvelden met Bleeksloot.

Het park is via drie hekken toegankelijk (zie hiervoor onderdeel 7). Vanaf het grote hek aan de Heiligenbergerweg leidt een gebogen, met klinkers bestrate oprijlaan tussen twee heuvels door langs het koetshuis (zie hiervoor onderdeel 3) naar het plein voor het huis. Aan beide zijden van de oprijlaan bestaat het geaccidenteerde terrein voornamelijk uit een met slingerende paden doorsneden wandelbos. Alleen rond het huis heeft het terrein een meer open karakter door golvende gazons. Aan de oostkant van het park, tegen de Heiligenbergerweg ligt een, door een waterloop van de rest van het park gescheiden, hertenkamp. Een rondwandeling voert langs de buitenzijde van de plaats, langs het water aan de zuidkant (de vroegere Bleeksloot) en de Heiligenbergerbeek aan de westkant. De rechthoekige voormalige moestuin in het zuidelijk deel heeft een symmetrische beplanting met haagbeuk en enkele fruitbomen en wordt afgesloten door de bleekvelden aan de zuidkant.

Waardering

De HISTORISCHE PARKAANLEG, behorend tot de buitenplaats Randenbroek is van algemeen cultuurhistorisch en tuinhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de ontwikkelingsgeschiedenis;

- wegens de betrokkenheid van tuinarchitect Hendrik van Lunteren;

- wegens de functioneel en visueel-ruimtelijke samenhang met de gebouwde onderdelen van de buitenplaats;

- als een van de nog weinig overgebleven buitenplaatsen rond de stad Amersfoort.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview